การเมือง

ผบ.ทอ. สานต่อเครื่องบิน F-35 ยอมรับมีโอกาส 50 %ที่สหรัฐฯจะขายให้ไทย

โดย paranee_s

7 ต.ค. 2565

401 views

ผบ.ทอ. สานต่อเครื่องบิน F-35 จำนวน 2 เครื่อง เตรียม 2 แผนรับมือระหว่างรอสหรัฐฯ อนุมัติ ยอมรับมีโอกาส 50 %ที่จะขายให้ไทย ระบุการเมืองระหว่างประเทศมีผล และตอนนี้ยังไม่เล็งหาเครื่องรุ่นอื่นทดแทน


วันนี้ (7 ตุลาคม) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวภายหลังแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณปี 2566 ว่า ตนมีปณิธานในการทำงาน 3 ข้อ คือสานต่อ สร้างขวัญ และพัฒนา ซึ่งการสานต่อคือการเดินหน้าในงานของอดีต ผบ.ทอ. ท่านที่ผ่านมาในทุก ๆ งานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกแบบเป็นเอฟ 35 ขณะนี้ได้เสนอความต้องการในการจัดหาจำนวน 2 เครื่อง จำนวน 7,383 ล้านบาท ไปยังสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 66-69 ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ วัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการรับคำตอบในขั้นตอน พีแอนด์เอ หากได้รับคำตอบในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ก.ค.66 งานนี้ก็จะเดินต่ออย่างเต็มที่


ทั้งนี้ คำตอบมี 2 ทาง คือ ขาย กับ ไม่ขาย ถ้าขายก็จะต้องดำเนินตามขั้นตอน แอลโออาร์ ฟอร์ แอลโอเอ เพื่อดำเนินการทำร่างสัญญาแต่ก่อนจะเข้าขั้นตอนแอลโอเอ จะต้องมีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องไปดูขั้นตอนอีกที


“แต่ขอให้ขายเถอะเพราะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างสูงสุด เมื่อผ่านขั้นตอนแอลโอเอแล้วต้องอยู่ที่การอนุมัติของสภาคองเกรสสหรัฐฯ ถ้า พีแอนด์เอที่ส่งมาเป็น yes ก็ถือว่าผ่าน 90% แล้ว”


เมื่อถามว่า มั่นใจในการจัดซื้อแค่ไหน และเกรงว่าจะเหมือนโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่ต้องชะลอไปเรื่อย ๆ หรือไม่ พล.อ.อ.อลงกรณ์ กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจ เพราะมาตรฐานของเครื่องบินแบบนี้ รวมถึงมาตรฐานของบริษัทล็อกฮีดมาร์ติน ซึ่งเราดูในเรื่องของขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงการดำเนินการต่างๆ อีกทั้งการส่งอากาศยานแบบนี้ไปจำหน่ายทั่วโลก เป็นตัวชี้วัดในเรื่องมาตรฐานในการขายอากาศยานแบบนี้ให้กับประเทศของเรา แต่ถ้าเราดำเนินการช้าก็ต้องไปต่อคิวกับประเทศอื่นที่มีการจัดซื้อก่อนหน้าเรา เมื่อเราได้พีแอนด์เอแล้ว เราจึงต้องพยายามรีบลงนามใน แอลโออาร์ ฟอร์ แอลโอเอให้เร็วที่สุด


ส่วนกรณีที่สหรัฐฯ ปฏิเสธการขายมา ผบ.ทอ. กล่าวว่า เรามีข้อตกลงกับทางกรรมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ว่า เราต้องเอา 369 ล้านแรกส่วนจะดำเนินการจัดหายุทโธปกรณ์แบบใด ในปี 67 ต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง ซึ่งกองทัพอากาศไม่สามารถจะนำเงินจำนวนนี้ไปจัดหาเครื่องบินรบอื่นได้เลยในปี 66 โดยเราจะมีการประเมินเป็นขั้นตอนกันรายเดือน


ส่วนที่มีการถูกโจมตีช่วงพิจารณางบฯ นั้น ตนไม่กดดันเพราะถือว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ในการซื้อระยะแรกไม่มีอาวุธ เพราะเราถือว่าความทันสมัยคืออาวุธของเรา โดยใช้อาวุธของกองทัพอากาศที่เรามีอยู่เชื่อมต่อกับเอฟ 35 ได้เลย


อย่างไรก็ตาม เราทำเต็มที่แล้ว เช่น การให้ข้อมูลต่าง ๆ กับรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนจะขายให้หรือไม่นั้น ถือว่าเราทำเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมรับ


เมื่อถามว่า ต้องมีแผนสำรอง หรือเลื่อนลำดับเครื่องบินปลดประจำขึ้นมาปรับปรุงใช้ทดแทนหรือไม่ ผบ.ทอ. กล่าวว่า ต้องมาดูกันอีกครั้ง ที่ผ่านมาเราทำยุทธศาสตร์ไว้ตั้งปี 61-80 ในปี 63 และมีการปรับปรุงสมุดปกขาวไปแล้วหนึ่งครั้ง ในปี 66 กองทัพอากาศจะต้องปรับปรุงสมุดปกขาวใหม่ และแจกในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่าแผนงานเป็นอย่างไรต่อไป


เมื่อถามว่า ถ้าไม่ได้เอฟ 35 ได้มองเครื่องบินรุ่นใดไว้บ้าง ผบ.ทอ. กล่าวว่า ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ ยังต้องศึกษาต่อ จะคิดคนเดียวไม่ได้ ถ้าเขาปฏิเสธการขายก็จะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาว่าแพลนบีจะแก้เกมอย่างไรต่อไป


โดยจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณปี 67 เพราะตอนนี้กรอบงบประมาณของกองทัพอากาศค่อนข้างจำกัด คิดว่าผลกระทบจากโควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้กรอบงบประมาณ จาก41,000 ล้านบาท ลงมาเหลือ 36,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เราจึงใช้วิธีการปรับปรุงเครื่องบินรุ่นต่างๆ เช่น c-130 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินหลังการปรับปรุงว่าสมบูรณ์หรือไม่ จากนั้นก็เดินหน้าต่อไป


เมื่อถามว่าจะให้รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยโน้มน้าวหรือไม่ พล.อ.อ.อลงกรณ์ กล่าวว่า ถ้าได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกรุณาของรัฐบาลที่จะช่วยสนับสนุนเราในเรื่องนี้ อีกครั้งขึ้นอยู่กับโอกาสของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะได้พบกับทางผู้นำของทางสหรัฐฯหรือเปล่า ซึ่งนายกรัฐมนตรีทราบดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศอยู่แล้ว


ส่วนสหรัฐฯจะมีเงื่อนไขพิเศษที่จะไม่ขายให้เราหรือไม่ ผบ.ทอ. กล่าวว่า ไม่มี ถ้าได้ก็เป็นสิ่งที่ดี เขาจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพราะเอฟ 35 เป็นอากาศยานที่มีความลับสูง


“โอกาสที่จะได้ ลึกๆ แล้วตอนนี้ก็ 50 : 50 เพราะว่าสหรัฐฯก็ต้องประเมินไทยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับมิตรประเทศที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ


ส่วนการฝึกกับ ทอ. จีนเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ลักษณะของการบาลานซ์ เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุล ซึ่งไม่ใช่ยุทธศาสตร์ความเป็นกลาง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลเน้นย้ำส่วนสหรัฐฯจะขายหรือไม่ขายก็เป็นเรื่องของเขา สุดแท้แต่ไม่มีปัญหา”


เมื่อถามว่าฯสหรัฐตั้งเงื่อนไขให้เรางดการนำเข้าสินค้าประเทศคู่ขัดแย้งแลกกับการอนุมัติหรือไม่ ผบ.ทอ. กล่าวว่า คงจะตั้งเงื่อนไขกับเราไม่ได้ เรากำหนดจุดยืนของเราเช่นนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเขาว่าจะขายให้หรือไม่

คุณอาจสนใจ

Related News