การเมือง

ผู้ว่าฯ กทม.สั่งทุกเขต ทบทวนบทเรียนน้ำท่วมป้องกันระยะยาว ย้ำ ผู้บริหารกทม.อย่าฝักใฝ่พรรคการเมือง ช่วงใกล้เลือกตั้ง เตรียมหารือผู้ว่าฯ นนท์ เย็นนี้

โดย kanyapak_w

6 ต.ค. 2565

64 views

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งทุกเขต ทบทวนบทเรียนน้ำท่วมปีนี้ เพื่อทำแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาว 1 ปี มั่นใจสามารถป้องกันน้ำท่วม กทม.จากการระบายน้ำเหนือได้ ย้ำผู้บริหาร กทม. อย่าฝักใฝ่พรรคการเมือง ช่วงใกล้เลือกตั้ง ส่วนเย็นนี้เตรียม หารือ ผู้ว่าฯนนทบุรี แก้ปัญหาน้ำท่วม PM2.5 ฯลฯนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมวันนี้ต้องการบอกกับผู้อำนวยการเขตทุกเขตว่า ทุกเขตมีความสำคัญเท่ากันหมด ไม่มีเขตไหนสำคัญกว่ากัน ไม่มีเขตเอ ไม่มีเขตบี ทุกเขตต้องดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันส่วนเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้กำลังใจทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ อย่าไปเชื่อถ้ามีใครมาบอกว่าสามารถซื้อขายตำแหน่งได้ ยืนยันว่าจะไม่มีทำอย่างนั้นในผู้บริหารชุดนี้อย่างแน่นอน ขอให้เอาผลงานเป็นที่ตั้งอยู่ที่ผลงานส่วนประเด็นหลักของการประชุมในวันนี้ เป็นเรื่องการทบทวน ถอดบทเรียนเรื่องน้ำท่วม โดยพรุ่งนี้ให้ทุกเขตประชุมร่วมกันอีกครั้งบททวนเรื่องน้ำท่วมของปีนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ใหม่ที่เกิดขึ้น ให้แต่ละเขตไปดูปัญหาในชุมชนย่อย เอาข้อมูลมาลงแผนที่ เพราะถนนเส้นหลักมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เจอเยอะคือชุมชนย่อย ที่เดิมไม่มีข้อมูล ผู้บริหารอยู่ศูนย์บัญชาการไม่เห็นปัญหา หากนำปัญหามาลงแผนที่ และระบุพิกัด GPS จะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เป็นการเอาเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย มาระบุพิกัดไว้ด้วยกันในแผนที่ โดยให้มีประชาชนเป็นส่วนร่วม ในการป่องกันพื้นที่ตนเองทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกเขตเตรียมแผนระยะยาว 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกด้าน พร้อมต้องรายงานความคืบหน้าทุกเดือน ว่าแผนงานป้องกันน้ำท่วมที่ทำไว้ แต่ละเดือนได้ทำอะไรไปบ้าง มีความคืบหน้าอย่างไรสำหรับพื้นที่เอกชนที่มีปัญหาน้ำท่วม แนวทางที่ กทม. จะทำได้คือเชิญผู้พัฒนาโครงการมาพูดคุยก่อน ว่าจะร่วมแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง ถ้าผู้พัฒนาโครงการทำอะไรไม่ได้ กทม.จะไปช่วยในกรอบของกฎหมายที่ทำได้ เช่น ช่วยเรื่องเครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย แต่เรื่องทำถนนทำยากเพราะเป็บงบหลวง ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จุดเริ่มควรมาจากตัวเองก่อน อย่างน้อยให้รู้ว่าจุดไหนคือจุดอ่อน ถ้ารู้ล่วงหน้าจะตอบสนองได้ขึ้น ถ้าเอาข้อมูลขึ้นออนไลน์จะเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นส่วนเรื่องจุดเสี่ยงน้ำท่วมใน กทม.มีทั้งหมด 3 ส่วน คือจุดแรกชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมี 16 ชุมชน จุดนี้โดนน้ำท่วมแน่นอน เพราะไม่มีการป้องกันอะไรได้เลย ส่วนใหญ่ชาวบ้านนอกคันกั้น อาศัยประสบการณ์ในการปรับตัว ช่วงน้ำขึ้นก็ออกจากบ้าน น้ำลงแล้วก็กลับเข้าบ้านจุดที่ฟันหลอก็ต้องเสริมกระสอบทราย อีกจุดคือจุดที่น้ำซึมเข้ามา ก็ต้องเอาน้ำไปลงท่อแล้วดูดน้ำออก ขณะเดียวกันจุดที่น้ำซึมเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นคันกั้นน้ำที่เก่าแล้ว ต้องซ่อมแซมด้วยการตอกชีทไพท์ เสริมความแข็งแรงเพิ่มเติมจากประสบการณ์ปีที่ผ่านมา กระสอบทรายคันกั้นน้ำพัง เพราะเรือสัญจร ปีนี้จึงปรับด้วยการใช้กรงเหล็ก และนำกระสอบทราบใส่ในกรงเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น พร้อมปักธงแดงจุดที่มีการตั้งกระสอบทราบ จำนวน 28 จุด แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดเสี่ยง เรือที่สัญจรต้องมีความระมัดระวัง ขณะนี้เชื่อว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เพราะระดับน้ำยังไม่สูงกว่าแนวป้องกัน ยังห่างจากแนวป้องกันอีกประมาณ 80 เซนติเมตรนายชัชชาติกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ว่า หนึ่งในเรื่องสำคัญของการประชุมวันนี้ คือการเน้นย้ำบุคลากรและข้าราชการในสังกัดกทม.ให้คำนึงถึงความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เลือกปฏิบัติ เพราะหน้าที่ของกทม.คือการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อครหาที่ว่า กทม.มีการซื้อขายตำแหน่งจากการปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการเขตชุดใหม่จำนวน 12 คนที่ผ่านมา ยืนยันว่า ทำไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ การโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอยืนยันว่าทุกเขตของกทม.มีความสำคัญเท่ากันทั้งนี้ ตนได้ย้ำกับ ผอ.เขตใหม่ทุกคนว่า อีกประมาณ 6-7 เดือนจะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง ข้าราชการจำเป็นต้องเน้นความเป็นกลาง เพราะต้องปฏิบัติกับประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จะเลือกปฏิบัติหรือไปช่วยพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้ เพราะความขัดแย้งจะตามมาภายหลัง ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นกลาง อย่าฝักใฝ่พรรคการเมือง“เรื่องการแต่งตั้ง ผอ.เขตชุดใหม่ 12 คน จริงๆแล้ววันนี้ได้เน้นย้ำ 2 เรื่องคือ เรื่องแรก ทุกเขตมีความสำคัญเท่ากันหมด ไม่มีเขตเกรดเอเกรดบี สำหรับผมทุกเขตสำคัญเท่ากัน เพราะต้องดูแลประชาชนเท่าเทียมกัน เน้นย้ำว่าอย่าไปฟังว่ามีเขตเกรดเอเกรดบี การโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้กำลังใจทุกคนและขอให้ทำงานให้เต็มที่ เรื่องที่สองคือ ที่บอกว่ามีเรื่องซื้อขายตำแหน่งอย่าไปเชื่อ ถ้าใครมาขอซื้อขายตำแหน่งให้แจ้งผมเลย ยืนยันว่าไม่มีการทำแบบนั้นแน่นอนในผู้บริหารชุดนี้ ขอให้เอาผลงานเป็นที่ตั้ง ทุกคนที่มาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะผม แต่เป็นเพราะผลงานที่ทำ” 
นายชัชชาติ ยังได้กล่าวภายหลังการประชุมถึงกำหนดการที่จะไปพบนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือในช่วงเย็นนี้ โดยมีอยู่ 4 เรื่อง คือ เรื่องน้ำท่วม เรื่อง pm2.5 เรื่องการจราจร และเรื่องผังเมือง ที่ต้องประสานการร่วมมือและผู้ว่าฯก็เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วย คงแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และมีหน่วยงานอื่นเข้ามาด้วย ทั้งกรมชลประทานและกรมทางหลวง เพราะฉะนั้นต้องไร้รอยต่อ"บางทียัง งง ขับรถเข้านนทบุรีหรือเข้ากรุงเทพ ดูไม่ออก และคลองประปาก็นนทบุรีแล้ว น้ำก็ไม่รู้ว่าน้ำไปทางไหน ฝุ่นก็ไม่รู้ รถก็ไม่รู้ คงประสานงานกันได้ดี จุดเริ่มต้น คงไม่มีอะไรที่สรุป เริ่มต้นให้คุยกันก่อน จะได้ช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้น" นายชัชชาติกล่าว
คุณอาจสนใจ

Related News