การเมือง

สภาเห็นชอบกู้ กยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย - เบี้ยปรับเงิน มีผลย้อนหลังทุกราย

โดย petchpawee_k

15 ก.ย. 2565

204 views

อีกร่างกฎหมายที่สภาพิจารณาเมื่อวาน คือ ร่าง พ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้การกู้เงิน กยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ และให้มีผลย้อนหลังด้วย


ที่ประชุมเริ่มด้วยการลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.25%


แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า จะไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า ตามที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขมา หรือจะคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้าในอัตราอื่นๆที่แตกต่างจากกรรมาธิการเสียงข้างมากเสนอมา ตามที่มีผู้เสนอมา 3 แนวทางคือ


1. ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ1 ต่อปี

2. ให้คิดดอกเบี้ย 2% และเบี้ยปรับล่าช้า1%

3. เสนอให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ1ต่อปี แต่ให้เริ่มชำระเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 30 ปี


สุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของนายอุบลศักดิ์ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยคะแนน 218 ต่อ109 งดออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน 1


นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ

จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระสามด้วยเสียงข้างมาก 314 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 งดออกเสียง 2 ไม่ลงมติ 2 / ขั้นตอนต่อไปก็จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณา


ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาของสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าพรรคมีความวิตกว่าหากถือเอาความถูกใจอย่างเดียว แล้วยกเลิกดอกเบี้ย กยศ. ก็จะทำให้กองทุน กยศ.ไม่เป็นกองทุนหมุนเวียน และจะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะจะกระทบถึงภาระงบประมาณของรัฐ

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5Hl0JDK7VbM

คุณอาจสนใจ