การเมือง

เปิด 5 ชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง 'ประยุทธ์' หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

โดย petchpawee_k

25 ส.ค. 2565

22 views

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ รับคำร้องนายกฯ 8 ปี สั่ง ‘ประยุทธ์’ หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี


เมื่อวานนี้ (24 ส.ค.) ภายหลังการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กว่า 3 ชั่วโมง มีรายงานว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เปิดเผยว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 หรือไม่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาแล้ว 8ปี ตั้งแต่ปี 2557 โดยศาล ยังได้มีคำสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย


ขณะที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง ยกเลิกการแถลงข่าว ถึงผลมติดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีข่าวหลุดรั่วไป แต่ไม่ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่


กระทั่งต่อมาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ผลการพิจารณา ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่


โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7(9) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และ ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง


สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศารัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

---------------------------------------------------------------------------


สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 5 เสียงที่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย


  • นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
  • นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
  • นายจิรนิติ หะวานนท์
  • นายวิรุฬห์ แสงเทียน
  • นายนภดล เทพพิทักษ์


ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าไม่ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ 4 เสียง ประกอบด้วย


  • นายปัญญา อุดชาชน
  • นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
  • นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
  • นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ztTC4SQC8J8

คุณอาจสนใจ

Related News