การเมือง

สน.นางเลิ้ง ประกาศงดเดินรถรอบทำเนียบรัฐบาล 21 – 24 ส.ค. หลังมวลชนนัดรวมตัวไล่นายกฯ

โดย paranee_s

22 ส.ค. 2565

317 views

สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งออกคำสั่ง เรื่องห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือห้ามจอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 2565 เนื่องด้วยมีการนัดรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนหลายกลุ่ม ได้แก่


1.กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชน นำโดย จตุพร หรหมพันธ์ และนิติธร ล้ำเหลือ ประกาศจัดกิจกรรมบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


2.กลุ่มราษฎรไล่ตู่ คนแดงปฏิวัติ นำโดย วรเดช เปรมกมล ประกาศจัดชุมนุม เริ่มเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ส.ค. บริเวณแยกราชประสงค์และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล


3.กลุ่ม 14 ขุนพล นำโดย จิรภาส กอรัมย์ ประกาศจัดกิจกรรม “ขีดเส้นตายไร่เผด็จการ” เริ่มเวลา 17.00 น. ในวันที่ 23 ส.ค. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง หลังดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค. นี้


ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมข้างต้นจำนวนมาก “โดยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร” จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 138 (1) , (2) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 525/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562 จึงให้จัดการจราจร ดังนี้


1.ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาในถนนต่อไปนี้ ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกนางเลิ้งจนถึงแยกสวนมิสกวัน, ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพณิชการ จนถึงสะพานอรทัย, ถนนลูกหลวงตั้งแต่แยกเทวกรรมจนถึงสะพานอรทัย, ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกมัฆวานจนถึงแยกสวนมิสกวัน


2.คำสั่งนี้มีให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร


ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 2565 ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 24 ส.ค. 2565 หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

คุณอาจสนใจ

Related News