การเมือง

สภาฯ แจง เหตุน้ำฝนรั่วถล่มนิทรรศการ เป็นแค่ฝนสาดเพราะพายุเข้า บูธที่พังเป็นของชั่วคราว วัสดุประกอบใช้ใหม่ได้

โดย kanyapak_w

3 ก.ค. 2565

93 views

สภาฯ แจง เหตุน้ำฝนรั่วถล่มนิทรรศการ เป็นแค่ฝนสาดเพราะพายุเข้า จันทร์นี้ ถก คกก.ตรวจการจ้างหาทางป้องกันกรณีมีการแชร์ภาพ ฝนถล่มอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่1 ก.ค. ที่ผ่านมาจนทำให้บูธนิทรรศการ 90 ปี รัฐสภา ล้มระเนระนาด จนถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาล่าสุด สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เป็นผลมาจาก วันเกิดเหตุมีพายุโซนร้อน “ชบา” (ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7ลงวันที่ 1 ก.ค.2565 ) ส่งผลให้มีพายุฝนสาดเข้ามาในอาคาร บริเวณรอบโถงอาคารกลาง ชั้น 1 พื้นที่โดยรอบสระมรกต ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “๙๐ ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ระหว่างวันที่ 27มิ.ย. - 8 ก.ค.แต่เนื่องจากบูธนิทรรศการดังกล่าว เป็นบูธชั่วคราวสร้างจากไม้อัดชนิดกันน้ํา พ่นสีอะคริลิค โดยวัสดุ ที่ใช้เป็นวัสดุที่สามารถถอดเก็บและสามารถนํามาประกอบใช้ได้อีก ประกอบกับพื้นที่จัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ตามแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร เพื่อให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานดีเด่น โดยมีพื้นที่โล่ง ให้อากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้ามาในอาคารได้ ทําให้ไม่ต้องพึ่งพาการปรับเย็นจากเครื่องปรับอากาศ เกินความจําเป็นซึ่งจากผลกระทบของลมและฝน ส่งให้มีบูธบางส่วนล้มลง และ เกิดความเสียหาย ส่วน พื้นไม้ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับน้ําที่สาดเข้ามาอยู่แล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ใดๆอย่างไรก็ตามสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เร่งเข้ามาจัดการพื้นที่ และประกอบบูธที่ล้มลง เสียหายให้กลับมาในสภาพเดิมเพื่อให้การจัดแสดงนิทรรศการบูธต่าง ๆ เป็นไป อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทั้งนี้ ในส่วนของภาพที่มีบางสื่อนํามาเสนอว่ามีน้ํารั่วมาจากเพดานนั้น เป็นภาพเหตุการณ์เดิม ที่มีการรั่วของท่อน้ําบริเวณฝั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันได้มีแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวแล้ว สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่าในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคํานงึ ถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นสําคัญด้านว่าที่เรือตรียุทธนา สำเภาเงิน โฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เนื่องจากแบบแปลนของอาคารส่วนดังกล่าว ถูกออกแบบให้เป็นแบบเปิดโล่ง ทำให้เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลมพัดแรง น้ำฝนจึงสาดเข้ามายืนยันว่า รัฐสภาไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยวันจันทร์ที่ 4 ก.ค.นี้ จะมีการหารือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีฝ่ายของผู้รับเหมา และฝ่ายของผู้ออกแบบ ร่วมอยู่ด้วย เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่แน่ชัดและวางแนวทางแก้ไข เพราะเป็นพื้นที่ ที่ยังไม่มีการส่งมอบให้กับสภาคุณอาจสนใจ

Related News