การเมือง

'ชัชชาติ' ร่วมงานวันลูกเสือ - 'ปลัด มท.' ย้ำไม่ใช้งบราชการ จัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้ นร.ยากไร้

โดย nattachat_c

1 ก.ค. 2565

10 views

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ เดินทางเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง


ซึ่งมีทั้งลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากหลายสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามในครั้งนี้ โดยในงานมีการมอบ ประกาศ เกียรติคุณให้กับผู้บังคับบัญชาเสือดีเด่น กรุงเทพ


นายชัชชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ทำให้ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของลูกเสือ และทบทวน คำปฏิญาณของลูกเสือ ทั้งเรื่องมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยช น์และยังส่งเสริมให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเอง ดังนั้น ลูกเสือเนตรนารีทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด


ผมเห็นว่าการที่พวกเราได้มาสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือในครั้งนี้เราควรมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันทรงเกียรติ และขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าการสร้างคุณธรรมต้องถึงประโยชน์ตนเองย่อมได้รับประโยชน์ มาเป็นทวีคูณ ความเจริญ


ซึ่งหลังเสร็จกิจกรรมงานสวนสนามนายชัชชาติได้เดินพบปะลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณ


ทั้งนี้นายชัชชาติ ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีการถามถึงแนวทางการยกเลิกชุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของกรุงเทพมหานคร เดิมนั้นเรื่องชุดลูกเสือมีการแจกฟรีให้กับนักเรียนอยู่แล้ว ไม่อยากให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง


โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ ระบุเพิ่มเติมว่า กรณีการ กำหนดข้อปฏิบัติเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีของกรุงเทพมหานครนั้นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะแจกปีเว้นปีซึ่งเรื่องนี้กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในในด้านข้อกฏหมาย ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะกำหนด การแต่งกายแบบใช้สัญลักษณ์แทนการแต่งกายด้วยชุดครบเต็มพิธี


โดยทั้งนี้ขอเวลาและให้รอประกาศที่ชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นขนาดนี้ยังมีแนวคิดการศาลโครงการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องคือสำหรับนักเรียนรุ่นพี่ที่ได้รับชุดลูกเสือเนตรนารีจากกรุงเทพมหานครไปโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพทยระบาด โควิด-19 สองปีอาจไม่ได้ใช้ก็จะขอให้นำชุดมามอบต่อให้กับรุ่นน้อง


ด้าน นายชัชชาติตอบกลับเพิ่มเติม  เรื่องของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี อยากให้กรุงเทพมหานครเพิ่มทักษะและเน้นในเรื่องจิตวิญญาณของลูกเสือคือเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นส่วนของหลักสูตรอาจจะมีการปรับให้สอดคล้องกับคำปฏิญาณโดยเฉพาะระเบียบวินัยในการช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนเรื่องรูปแบบต้องดูการตามสถานการณ์ในอนาคตที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มันมีความเหมาะสมกับยุคสมัย

----------

ด้าน ปลัดมหาดไทยย้ำนโยบายหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ได้ใช้งบทางราชการ ย้ำเป็นภารกิจของคนมหาดไทยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือคนเดือดร้อน พร้อมเปิดสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 รับข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหา


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงนโยบายให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลน ว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่าถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลานได้สวมใส่ก็ให้เรียนได้ โดยอนุโลมให้ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ เช่น ผ้าพันคอก็ยังอยู่


แต่นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรามุ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนโดยไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ หรือรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากเพื่อนคนอื่นที่มีเครื่องแบบครบชุด หน้าที่ของชาวมหาดไทยคือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้เดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิต จึงเป็นการมาเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีเครื่องแบบลูกเสือสวมใส่ เพราะมีกฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสืออยู่แล้ว


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปสำรวจดูว่าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องแบบ ครอบครัวขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ให้ลูกหลานสวมใส่ว่ามีจำนวนกี่ราย กี่ครัวเรือน


เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคผู้นำศาสนา ฯลฯ ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่เคยได้รับงบประมาณที่จะไปจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้กับคนที่ยากไร้ได้สวมใส่ พวกเราชาวมหาดไทยทำงานกันด้วยจิตอาสา


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/gPcnXOWMLww

คุณอาจสนใจ

Related News