การเมือง

‘บิ๊กตู่’ ทักทายเด็กเชียงใหม่ ร่วมตีฉิ่งวงดนตรีไทย ชมเปาะ ‘เด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าลุงอีก’

โดย petchpawee_k

30 มิ.ย. 2565

9 views

วานนี้ (29 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน หรือ Coding ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมสาธิตทดลองการโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ซึ่งประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา โดยทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าจะเป็นเป้าหมายหลักและพื้นฐานที่สำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุและผลและส่งเสริมความพยายามในการแก้ไขปัญหา


ตลอดจนรู้จักปรับใช้ในโลกอนาคตที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยีและที่สำคัญขอให้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต


จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมขับเคลื่อน การพัฒนากำลังคนดิจิทัลรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลงานมาจัดแสดง โดยเป็นการนำโค้ดดิ้งมาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์ขับเคลื่อน สมาร์ทฟาร์มที่มีระบบรดน้ำและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องป้องกันสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุ และถังขยะอัจฉริยะ โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมเด็กนักเรียนทุกคนและขอให้พัฒนาต่อยอดต่อไป


ต่อด้วยเยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กว่า เด็กๆ สมัยนี้เก่ง พวกเราฉลาดกว่าลุงอีก และต้องเดินไปด้วยกัน ขณะเดียวกันเด็กๆ ได้โชว์เต้นแบบสเต็ปเครื่องออกกำลังกาย พร้อมรับชมการนำเสนอผลงานของเด็ก ซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมตีฉิ่งกับวงดนตรีไทยของเด็กด้วย
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Vi_4m1Bh1Cg

คุณอาจสนใจ