การเมือง

นายกฯ ร่วมตีฉิ่งกับวงดนตรีไทย ชมด็กสมัยนี้เก่งฉลาดกว่าลุง

โดย paranee_s

29 มิ.ย. 2565

77 views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน หรือ Coding ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการสาธิตทดลองการโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา โดยทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า จะเป็นเป้าหมายหลัก และพื้นฐานที่สำคัญ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุและผล ทั้งยังส่งเสริมความพยายามในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักปรับใช้ในโลกอนาคตที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์


โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยี และที่สำคัญขอให้นำความรู้ไปต่อยอด เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต


จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลงานมาจัดแสดง โดยเป็นการนำโค้ดดิ้งมาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์ขับเคลื่อน สมาร์ทฟาร์มที่มีระบบรดน้ำและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องป้องกันสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุ และถังขยะอัจฉริยะ โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมเด็กนักเรียนทุกคนและขอให้พัฒนาต่อยอดต่อไป


ต่อด้วยเยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น


นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กว่า เด็กๆ สมัยนี้เก่ง พวกเราฉลาดกว่าลุงอีก และต้องเดินไปด้วยกัน ขณะเดียวกันเด็กๆ ได้โชว์เต้นแบบสเตปเครื่องออกกำลังกาย พร้อมรับชมการนำเสนอผลงานของเด็ก ซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แล้วด้วยตีฉิ่งกับวงดนตรีไทยของเด็กด้วย


จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจ และกลุ่มมวลชน พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สส พปชร . เชียงใหม่ ต้น นรพล ตันติมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ยังบอกกับชาวบ้านว่า อะไรที่เป็นข่าวปลอม ก็ขออย่าไปฟัง


คุณอาจสนใจ

Related News