การเมือง

มติวิปรบ.คว่ำ "สมรสเท่าเทียม" ของก้าวไกล นายกฯดันร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตเข้าสภา

โดย paranee_s

14 มิ.ย. 2565

116 views

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงมติของวิปรัฐบาล ต่อการลงมติในร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 15 มิ.ย.65 ในประเด็นการให้สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศดำรงสถานะคู่สมรส หรือ การสมรสเท่าเทียม ว่าจะมี 4 ร่าง พ.ร.บ.ที่จะเข้าสู่การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 


1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ โดยเป็นฉบับที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

2.ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่ ครม. เสนอ

3.ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ครม. เป็นผู้เสนอ

4.ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และคณะ


โดยมติวิปรัฐบาล จะให้ทั้ง 4 ฉบับพิจารณาไปในคราวเดียวกัน เพราะมีหลักการและรายละเอียดทำนองเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเสร็จจะลงมติโดยแยกลงมติ เบื้องต้นคือจะไม่รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ส่วนอีก 3 ฉบับจะให้รับหลักการ


นายชินวรณ์ กล่าวว่า แม้วิปรัฐบาลจะมีมติไม่ให้รับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม แต่การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. อีก 3 ฉบับนั้น จะรับความคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากรับหลักการแล้วจะตั้งคณะกรรมาธิการ จำนวน 25 คนพิจารณา


ส่วนเหตุผลที่ไม่สามารถรับหลักการได้ทั้งหมด นายชินวรณ์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของพรรคก้าวไกล เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ส่วน พ.ร.บ.คู่ชีวิตเป็นร่างกฎหมายเฉพาะเห็นว่าควรดำเนินการไปก่อน ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่รัฐบาลเสนอ ถือเป็นกฎหมายพ่วงกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตของรัฐบาล ที่ปรับให้สอดรับกัน เช่น การรับรองสิทธิคู่สมรส การบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ ยอมรับว่าร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของ ครม. มีหลายประเด็นที่ไม่ตรงกันกับฉบับของพรรคก้าวไกล


ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ว่าในเดือนมิ.ย. 65 เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ที่รัฐบาลได้พยายามผลักดันความหลากหลายทางเพศ ซึ่งน่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่ม LGBTQ+ และได้รับเสียงชื่นชมกลับมาและเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะพอใจ


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และเข้า ครม.เพื่อจะปรึกษาหารือในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ติดตามทุกเรื่อง ไม่ใช่ไม่ฟังใครเลย ซึ่งมีทั้งคนเข้าใจ ไม่เข้าใจ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจของรัฐบาล วันนี้ตนและรัฐมนตรีทุกคน "เราได้ยินทุกคน และเชื่อมั่นว่าหากเราพูดคุยและเข้าใจกันเช่นนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้"


อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ผ่านการปรึกษาหารือ กระทั่งออกมาเป็นร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ และอาจจะมากกว่าที่ต้องการ แต่ก็อาจจะมีความต้องการที่มากกว่านี้ขอให้ผ่านกระบวนการนี้ไปก่อน และตนยืนยันว่าหลายอย่างต้องดำเนินการเพิ่มเติมอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

คุณอาจสนใจ

Related News