การเมือง

ครม.เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต" หลักเกณฑ์คล้ายสมรสชายหญิง เตรียมเสนอเข้าสภาฯ

โดย kanyapak_w

7 มิ.ย. 2565

401 views

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดหลักเกณฑ์ คล้าย คู่สมรสชาย-หญิง พร้อมเตรียมเสนอ เข้าสภาฯ เร็วๆนี้
(7 มิ.ย.2565) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งได้นำความเห็นจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้นำศาสนาทุกศาสนา มาประกอบการพิจารณา โดยให้เขียนขึ้นเป็น ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่แยกออกมาจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีความชัดเจน ในข้อหมาย เช่น การกำหนดสถานะของคู่สมรส ที่จะแตกต่างจาก ชาย-หญิง โดยกำหนดให้ใช้ว่า “คู่ชีวิต”  กำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปและรับการยินยอมจาก บิดามารดา  กำหนดให้มีสิทธิคล้ายคู่สมรส ชายหญิง ทั้งสวัสดิการข้าราชการ การแบ่งสินสมรส การจดทะเบียนหย่า  หรือแม้แต่ การทำธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับ คู่สมรสชายหญิงทั่วไป แต่อาจ มีเงื่อนไขบางประการ ที่แตกต่างกัน


นายวิษณุ ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่า จะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่


คุณอาจสนใจ

Related News