การเมือง

ผู้ว่า ฯ ชัชชาติ ลงตรวจปัญหาการก่อสร้าง ถ.พระราม3

โดย onjira_n

4 มิ.ย. 2565

72 views

ภาระกิจการลงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ ในเวลา 10.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพระราม 3 ตั้งแต่บริเวณ สวนศิลาฤกษ์ (ใต้สะพานภูมิพล) ถึง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (ใต้สะพานพระราม 9)

หลังพบข้อร้องเรียนจากประชาชน เรื่องปัญหาการก่อสร้างที่กระทบการจราจร ซึ่งในระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนที่เข้ามาร้องผู้ว่าฯ ถึงเรื่องดังกล่าว ว่าได้รับความเดือนร้อนตากสภาพการจราจรของถนนเส้นนี้มานานถึง4 ปี ซึ่งนายขัชชาติได้ตอบกลับว่า ผมเป็นผู้ว่า 4 วัน จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้ในการพูดคุยหารือ ร่วมกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA โดยเบื้องต้น ในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดความปลอดภัย และเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม โดยได้ดำเนินงานในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. ของทุกวันให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการ ปิดฝาบ่อพักชั่วคราว การวางแผ่น Road Deck ตลอดจนการเทคอนกรีตเพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคการทรุดตัวของดิน และข้อจำกัดในด้านระยะเวลาดำเนินงาน จึงส่งผลต่อความราบเรียบและความสม่ำเสมอของผิวถนนในบางพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการร่วมวางแนวทางแก้ไข ทาง MEA มีแนวทางให้บริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงรูปแบบการปิดฝาบ่อพัก แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ

1.กรณีเป็นบ่อพักที่ต้องหยุดงานมากกว่า 4 เดือน ให้เทคอนกรีตปิดฝาบ่อ ส่งผลให้ไม่มีรอยต่อของฝาบ่อ

2.กรณีฝาบ่อพักที่ต้องปิด-เปิดทุกวัน ให้เปลี่ยนฝาบ่อพักที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (จากเดิมปิดโดยใช้ 8 ชิ้น เปลี่ยนเป็นปิดโดยใช้ 4 ชิ้น) ส่งผลให้ลดรอยต่อของฝาบ่อ ผิวถนนราบเรียบมากขึ้น

3.กรณีฝาบ่อพักที่ต้องปิด-เปิดทุกวัน แต่มีกำหนดเสร็จสิ้นงานภายใน 1 ปี ยังคงใช้ฝาบ่อเดิม แต่เพิ่มการตรวจสอบสภาพฝาบ่อให้มีความเรียบร้อย

4.กรณีแผ่น Road Deck (แผ่นถนนชั่วคราว) ให้เสริมความแข็งแรงโครงสร้างรองรับแผ่น Road Deck ป้องกันการทรุดตัวที่ริมฝาบ่อ และเทคอนกรีตปรับระดับจุดเชื่อมต่อกับผิวถนนจริงนอกจากการวางแนวทางด้านวิศวกรรมแล้ว MEA ได้วางมาตรการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยการจัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของฝาบ่อ และผิวจราจรตลอดระยะพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง 2 ช่วงเวลาต่อวัน รวมถึงการจัดทีมงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขเหตุเร่งด่วน และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนั้น นายชัชชาติจะขอหารือถือการปรับสายสื่อสารที่ติดกับเสาไฟ ว่าจะขอจัดระเบียบ โดย

ขั้นแรก จะเอาสายที่ไม่ใช้งานออกก่อนเพื่อลดจำนวน กลังจากนั้นจะ ร่วมหารือกับทางการไฟฟ้านครหลวงผู้ประกอบการและกรุงเทพมหานครเพื่อวางแนวทางการนำสายสื่อสารสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ส่วนขอร้องเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่าง ในปัจจุบันใน กรุงเทพมหานครมีไฟสองสว่างประมาณ 500,000 ดวงมีจุดเสียใช้การไม่ได้หลายดวง ที่จะเร่งแก้ไข คาดว่าภายใน3 เดือนจะดำเนอนการให้เสร็จ และทาง กทม.จะเป็นผู้ลงทุน ใช้งบประมาณ ติดตั้งใหม่ อีก 10000 ดวง โดยทางการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าเพื่องานสาธารณะประโยชน์

นอกจากนั้นในเรื่องความปลอดภัย ที่มีการใช้กล้องวงจรปิด ทั่วกรุงเทพ ซึ่งศูนย์ CCTV อยู่มีเจ้าหน้าประจำการ หลังจากนี้จะต้องเอาเทคโนโลยี ซอฟแวร์ เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้งานสะดวกขึ้น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เน้นย้ำในการทำงานหน้าที่ กทม.ต้องประสานทุกฝ่าย เพราะไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเองทั้งหมด แต่ก็ต้องสามารถประสานเพื่อกับทุกหน่วยงานเพื่อสร้างให้เกิดการแก้ไข การปรับเปลี่ยน
คุณอาจสนใจ

Related News