การเมือง

"บิ๊กช้าง" แจง ทอ.จำเป็นซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ทดแทนเครื่องที่ต้องปลดประจำการ

โดย paranee_s

31 พ.ค. 2565

166 views

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง กรณีการจัดหาเครื่องบิน F-35 ของกองทัพอากาศ ว่า กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของไทย ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญของกองทัพอากาศอย่างหนึ่ง คือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตี


ในปัจจุบันมีเครื่องบินอยู่หลายแบบ แต่ส่วนใหญ่ขีดความสามารถมีอยู่จำกัด เนื่องจากมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน บางเครื่องใช้งานกว่า 40 ปี และเฉลี่ยที่มีอยู่ใช้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 28 ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทยอยปลดประจำการ เพราะไม่สามารถหาชิ้นส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนซ่อมบำรุงได้ หรือไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง จึงได้มีการทยอยปลดประจำการไปตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2574 และจะทำให้กองทัพอากาศ มีเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และอาจจะมีความเสี่ยงต่อการป้องกันประเทศ ดังนั้นกองทัพอากาศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาทดแทน


พลเอกชัยชาญ ชี้แจงต่อว่า การจัดหาเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นไม่ใช่ว่ามีความต้องการแล้วจะจัดหาได้ทันที แต่การดำเนินการจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี กว่าจะได้เครื่องบินมา รวมถึงยังต้องมีการฝึกกำลังพลนักบินให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นในการดำเนินการกองทัพอากาศ จึงต้องวางแผนในการจัดหาเป็นระยะเวลาตามกรอบในการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่


ส่วนที่มีระบุว่าใช้งบประมาณถึง 13,800 ล้านบาทนั้น ความจริงใช้งบประมาณในภาพรวมเพียง 7,382 ล้านบาท และใช้งบในปี 2566 ส่วนขั้นต้นเพียง 738 ล้านบาทเท่านั้น ในการดำเนินการนั้นกองทัพอากาศได้มีการจัดทำสมุดปกขาว และได้มีการวางแผนที่จะทดแทนให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะปลดประจำการไป เพื่อดำรงขีดความสามารถของอากาศยานของเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตีไว้ปฏิบัติภารกิจให้ได้


"เครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมากนั้น นอกจากประสิทธิภาพจะลดลงแล้ว สิ่งสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยของนักบิน ซึ่งกว่าจะฝึกนักบินและปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ สำหรับเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้น ต้องใช้เวลาในการฝึกนักบินถึงจะมีเทคนิค ถึงจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ จึงขอเรียนว่ากองทัพอากาศได้วางแผนในการดำเนินการตามกรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศมี จัดทำเป็นระยะเวลา ไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะต้องปลดประจำการเพื่อดำรงขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการที่จะปกป้องน่านฟ้าของประเทศเราให้ปลอดภัยตลอดไป" พลเอกชัยชาญ กล่าว


คุณอาจสนใจ

Related News