การเมือง

กกต.ยังไม่รับรอง "ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯ กทม. เลื่อนหารือ 31 พ.ค.65

โดย taweelap_b

30 พ.ค. 2565

195 views

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 16.35 น. มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,386,215 เสียง หลังสำนักงาน กกต. เสนอความเห็นว่า เรื่องร้องเรียนกรณีป้ายหาเสียง อาจเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงควรตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนประกาศรับรองผล


อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ กกต.ยังมีนัดกับการประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.65) เวลา 13.30 น. ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50  เขต มีรายงานว่า กกต.มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งบางส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานฯ จะทำเอกสารข่าวชี้แจง


นอกจากนี้ ยังมีประกาศตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง


สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้ว นั้น


วันนี้ (30 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควร ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย


ส่วนกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้น สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ ตามมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 31 พ.ค.65

คุณอาจสนใจ

Related News