การเมือง

กกต.รับรอง "ชัยทิพย์" เป็นส.ส.ราชบุรี เขต 3 แล้ว

โดย taweelap_b

30 พ.ค. 2565

2.3K views

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้จัดให้มีการเลือกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 นั้น


วันนี้ สำนักงานกกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง


ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ การทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม


ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจ

Related News