การเมือง

นายกฯ พร้อมให้การต้อนรับ นายกฯ สปป. ลาว เดินทางเยือนไทย

โดย onjira_n

30 พ.ค. 2565

26 views

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวจะมีกำหนดร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวและคณะ ซึ่งการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายพันคำ วิพาวัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวให้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะในบริบทการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การเดินทางเยือนไทยเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีลาวครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้นำฝ่ายได้หารือในประเด็นทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติความสัมพันธ์ อาทิ การยกระดับความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อรถไฟลาว-จีนกับระบบรางของไทย การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ความร่วมมือด้านแรงงาน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


คุณอาจสนใจ

Related News