การเมือง

นายกฯ ร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนและโจ ไบเดน ดันเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันกับโควิด

โดย kanyapak_w

14 พ.ค. 2565

34 views

(14 พ.ค.ตามเวลาท้องถิ่น) นายกฯ พร้อมผู้นำอาเซียน หารือประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมสร้างภูมิภาคที่สงบสุข ดันเศรษฐกิจควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันกับโควิด-19พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ร่วมการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียน กับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ โดยระบุว่า การประชุมสุดยอดฯ สมัยพิเศษ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสในความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ กว่า 45 ปี ในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบัน


พร้อมเสนอ 3 ภูมิทัศน์ใหม่ ให้อาเซียน - สหรัฐฯ ร่วมพัฒนาภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ยุค Next Normal ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน1.ภูมิทัศน์ “ด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยนายกฯ ยินดีที่ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก ฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับอาเซียน และอาเซียนพร้อมจะมีบทบาทในฐานะเวทีหลักของภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงทุกฝ่ายเพื่อภูมิรัฐศาสตร์ที่สงบสุข2.ภูมิทัศน์ “ด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง” โดยไทยสนับสนุนความร่วมมืออาเซียน - สหรัฐฯ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แรงงานและผู้ประกอบการ พร้อมเสนอให้เร่งหารือการเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window เข้ากับระบบนำเข้า - ส่งออกของสหรัฐฯ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น3.ภูมิทัศน์ “เพื่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีพลังมากขึ้น” โดยไทยเห็นว่าทุกประเทศต้องร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งไทยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทาง และผลักดันให้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปีนี้ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนและสหรัฐฯ ได้รับรองแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม (Joint Vision Statement) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

1.การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ

2.การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

3.การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล

4.การพัฒนาทุนมนุษย์

5.การส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาค

6.การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่งเสริมนวัตกรรม

7.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.ความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ

คุณอาจสนใจ

Related News