การเมือง

ครม. เคาะงบกลาง 1.7 พันล้าน ลดค่าเอฟที ช่วยผู้ใช้ไฟในบ้าน-กิจการขนาดเล็ก 4 เดือน

โดย paranee_s

10 พ.ค. 2565

224 views

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบในกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านพักอาศัย และประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)


โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟทีที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 และ 19 เม.ย. 2565


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้า ค่าครองชีพแก่ประชาชน ประเภทบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็ก ให้มีเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้


คุณอาจสนใจ

Related News