การเมือง

รัฐบาลไทยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสกระชับความสัมพันธ์

โดย onjira_n

2 พ.ค. 2565

24 views

รัฐบาลไทยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ เดินหน้าประเทศหลัง โควิด-19 คลี่คลายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ต้อนรับ นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีของนายคิชิดะ และเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ที่ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม การพัฒนาอนุภูมิภาค และความร่วมมือเพื่อ ฟื้นฟูประเทศ ภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายพร้อมทั้งมีพิธีเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมคณะ ได้หารือข้อราชการ และหารือถึงสถานการณ์ต่างประเทศที่สนใจร่วมกัน จากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 3 ฉบับ ได้แก่ 1. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น  2. ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  3. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีไทย กล่าว

รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบปะหารือกันในโอกาสครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต และในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งเลขาธิการความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น และเป็นการโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยโดยประเด็นการหารือร่วมกันประกอบด้วย 6 เรื่องสำคัญคือ การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ 135 ปี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ที่จะหารือ ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อแสดงถึงความแน่นแฟ้นและความเจริญก้าวหน้าถึงความสัมพันธ์ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนาคตนั้น ไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี ซึ่งมีแผนที่จะประกาศใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับไทยญี่ปุ่นครั้งที่ 6 ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้านการเสริมสร้างและฟื้นฟู หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 นายกรัฐมนตรีไทยขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ได้ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โควิด-19 ทั้งการมอบวัคซีนอัตราเซเนกา เครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บวัคซีน รวมทั้งการประกาศเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมีการลงนามแลกเปลี่ยนโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ด้านความมั่นคงและความยุติธรรม ได้มีการลงนามมอบโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างด้านการป้องกันประเทศด้วยด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคและอนุภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานในประเทศที่ 3 อย่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ในยูเครน -รัสเซีย โดยไทยและญี่ปุ่นเน้นย้ำกฎหมายระหว่างประเทศ และบทบาทของสหประชาชาติและมีความกังวลต่อความตึงเครียดในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งไทยเสนอได้สนับสนุนแนวทางกระบวนการสันติภาพ โดยคำนึงถึงมนุษยธรรม และแนวทางการเยียวยาผู้เดือดร้อนจากสงครามด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรัฐบาลไทย และยินดีที่ได้มาเยือนไทยในโอกาสครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการร่วมมือไปสู่ความหลากหลายในด้านฐานการผลิต ,การพัฒนาเทคโนโลยี 5g และความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่การรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลไทยจำนวน 5 หมื่นล้านเยนในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการตรวจเชื้อไวรัสบริเวณด่านพรมแดนนอกจากนี้ญี่ปุ่นได้ชื่นชมประเทศไทยในการตัดสินใจสนับสนุนข้อมติของสหประชาชาติเรื่องความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย และเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรีไทย ที่ไม่สามารถยอมรับการละเมิดอธิปไตย โดยการใช้กำลังเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นในช่วงค่ำ รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และคณะ ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงเวลาประมาณ 23.10 น.คุณอาจสนใจ