การเมือง

นายก วอน ผู้ประกอบการจะขึ้นราคาของให้ดูสถานการณ์ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่

โดย kanyapak_w

29 เม.ย. 2565

79 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกรลาโหม กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือกระชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าราคาแพงที่ผู้ประกอบการเตรียมขึ้นราคาโดยอ้างค่าขนส่งน้ำมันดีเซลขึ้นราคา ว่าที่ผ่านมาสื่อก็ทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการอะไรไปบ้างแล้ว ต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือไม่ให้ราคาต้นทุนและขายแพงเกินไป แต่เข้าใจว่าราคาต้นทุนจะสูงขึ้น ดังนั้นการช่วยเหลือใดๆ รัฐบาลต้องดูงบประมาณที่มีอย่างจำกัดว่าจะชาวยเหลือ ดูแลได้มากน้อยเพียงใด ทุกเรื่องทั้งเรื่องปัญหารัฐบาลไม่ได้หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องค่าแรง แรงงาน ราคาพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการที่เหมาะสมมาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งได้ให้แนวทางไปแล้วว่าทำอย่างไร จะบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด แต่จะให้ช่วยเหลือ 100% แบบเดิมคงทำไม่ได้ทุกคนก็ทราบดี การนำมาออกสื่อว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้อยากให้ไปดูต่างประเทศแก้ปัญหาได้น้อยกว่าเราอีก เราได้แก้มากกว่าแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ แต่ปัญหาติดอยู่ที่งบประมาณมีจำกัด ทำอย่างไรต้องมีหลักการไม่สร้างภาระไว้วันหน้า วันนี้ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เราอยู่รอดและปลอดภัย บนชีวิตแบบพอเพียง นโยบายรัฐบาลวันหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง จากสถานการณ์วันนี้เพื่อนำไปเป็นบทเรียน ว่าโลกเปลี่ยน ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นรัฐบาลจะต้องเตรียมการว่าจะดำเนินนโยบายต่อไปอย่างไร ถ้ามีโอกาสได้อยู่ ได้ทำ จะเอาปัญหาทุกปัญหามาประมวลเพราะมันเป็นปัญหาโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องรายได้ ความเหลื่อมล้ำ แต่เมื่อโควิดเข้ามาทำให้แผนงานเดิมมีปัญหา ซึ่งการจะแก้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันใช้งบประมาณสูงมาก ส่วนหนึ่งที่จะช่วยรัฐบาลได้บ้าง “ขอผู้ประกอบการทั้งหลายช่วยกรุณาดูด้วยว่าการขึ้นราคาเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร แม้จะมีมาตรการบังคับอยู่แล้วในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ห้ามขึ้นราคา แต่การขึ้นราคาต้องสอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อหรือต้นทุนการผลิต จะเอากำไรมากเหมือนเดิมไม่ได้ วันนี้ต้องช่วยชาติ ช่วยรัฐบาลบ้าง “ ซึ่งรัฐบาลก็มีรายได้มาจากผู้ประกอบการ ซึ่งหากรายได้ไม่ดี รัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยแล้วจะเอาเงินจากที่ไหน วันนี้พยายามเตรียมการถ้าไม่มีโควิดน่าจะดีกว่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่หลายเรื่อง ทั้งการควบคุมหารผลิต ต้องคุยหับสมาคมผู้ประกอบการ ถ้าทุกคนร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาก่อน หากเกินกำลังก็เสนอมาที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งตนได้ให้แนวคิดไปแล้วว่าขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณด้วย เพราะร่อยหรอลงทุกที แต่เห็นได้ว่าเราพยายามดูแลให้ทั่วถึงพร้อมย้ำว่าวันหน้าจะต้องประบหลายอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ในอนาคต โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ นโยบายการเมือง นโยบายรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยน เพราะถ้าอยู่แบบนี้ไปต่อไม่ได้ หลายอย่างที่กำลังจะโตก็ล้ม พังลงมาเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ขอร้องการเมืองก็ให้เบาๆลงบ้าง เพราะกระทบกับความเขื่อมั่น แล้วจะแก้กันอย่างไร การแก้ปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือ ขัดแย้งตั้งแต่ต้นก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วจะแก้อะไรได้ แน่นอนอยู่แล้วว่ารัฐบาลได้รับผลกระทบ แต่คนที่จะได้รับผลกระทบคือประชาชน พร้อมยอมรับรัฐบาลได้ปรับนโยบายหลายอย่างแต่ยังเดินได้ช้า เพราะความขัดแย้งสูง การจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องยากต้องทำอย่างระมัดระวังทั้งนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินจากทางเชื่อมขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องเป็นนายกสำรองตามที่นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกขัดตาทัพแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบ แต่ทำท่าเอานิ้วอุดหูหมุนไปมา แสดงท่าทางเหมือนไม่ได้ยิน ก่อนจะเดินเข้าตึกไปทันที

คุณอาจสนใจ

Related News