การเมือง

สภาไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ ดันโทษฉีดให้ฝ่อ

โดย thichaphat_d

24 ก.พ. 2565

331 views

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขอบคุณเพื่อนสมาชิก ที่ได้ร่วมลงมติเห็นด้วย 320 เสียง ผ่าน “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ….”

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 และ 3 ที่กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวมถึงตน และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ ซึ่งจะเป็นกฎหมายในการคุ้มครองความปลอดภัย ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำที่ร้ายแรง โดยเฉพาะเรื่องเพศ ตามนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐ ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในทุกมิติ

และที่สำคัญ ตนต้องขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านได้เข้าประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในทุกนัด เพื่อเร่งขับเคลื่อน ให้สามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว

ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว จะเป็นการเปิดหน้าการดำเนินความผิดในผู้กระทำผิดซ้ำในคดีที่มีความรุนแรง ทั้งในเด็กเยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ สอดคล้องกับการป้องกันภัยคุกคามทางเพศ และความรุนแรง ที่มาพร้อมกับพลวัตรสังคม ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยา และมาตรการทางการแพทย์ เพื่อเข้ามามีส่วนในการป้องกันในผู้ต้องหาที่ได้กระทำผิดซ้ำ เช่น การใช้ยา , การฉีดฮอร์โมนลดความต้องการทางเพศ หรือฉีดให้ฝ่อ

โดยมาตรการทางการแพทย์ที่ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คน มีความเห็นพ้องต้องกันโดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระทำความผิดด้วย ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย เช่น ให้พักอาศัยในสถานที่ที่ศาลกำหนด,ห้ามออกนอกประเทศ ,ต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ,ห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด,ใส่อุปกรณ์ติดตามตัว เป็นต้น

คุณอาจสนใจ

Related News