การเมือง

ครูแก้ว ประกาศ หากกฎหมายกัญชาไม่ผ่าน ขอถอนตัว

โดย onjira_n

20 ก.พ. 2565

78 views

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดพูนสุข ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน 2032 (ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2/ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายแพทย์ ปรีดา วรหาร สาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ),นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม,ภก.รศ.ดร.สุพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ อดีตคณบดี ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต รวมถึงตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมเปิดเวทีเสวนา เรื่องการขับเคลื่อนต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการปลูกกัญชาทางเลือกใหม่ สร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสนับสนุนการนำกัญชาใช้ในทางการแพทย์

ทั้งนี้ มีการเสวนา แลกเปลี่ยน สร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งระเบียบข้อกฎหมาย รวมไปถึงแนวทางการส่งเสริมการปลูกให้กัญชามีคุณภาพ เป็นที่ต้องการสู่กระบวนการผลิตเพื่อการแพทย์ พร้อมกันนี้ครูแก้วได้ชี้แจงความคืบหน้าในการปลดล็อกกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด และประกาศจุดยืนที่จะผลักดันส่งเสริมให้พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนอีสาน ติดกับแม่น้ำโขง เป็นเมืองฐานการผลิตกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจในอนาคต

นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ตนดีใจที่ได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน ตัวแทนภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่ร่วมจัดเสวนาขับเคลื่อนพัฒนาผลิตกัญชาในไทย วางแนวทางการปลูกแก่เกษตรกร รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ให้ประชาชนได้ประโยชน์ ในเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

ภายหลังจากทางพรรคภูมิใจไทย ในช่วงหาเสียงถูกผู้คนบางส่วนเย้ยหยันว่าเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ผลักดันให้เป็นนโยบายหลัก รวมถึงมีการเสนอให้มีการปลดล็อกกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด โดยได้ประกาศออกเป็นกฎกระทรวง เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เมื่อระยะเวลาครบ 120 วัน จะมีผลบังคับใช้ นั่นหมายถึง กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ไม่อยู่ในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป ประชาชนสามารถปลูกได้ตามครัวเรือนไม่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องติดตามหารือวางแนวทางต่อไป คือ การเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา ซึ่งจะเป็นระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติปลีกย่อย ที่จะต้องเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาคราวประชุมสภาผู้แทน คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีความชัดเจน ในการดำเนินการปลูกกัญชา เพื่อการแพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จะเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนอีสาน ได้แก่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ เป็นเมืองแห่งกัญชา ฐานผลิตกัญชาที่มีคุณภาพมากที่สุดของไทย เป็นเกษตรทางเลือกที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร ส่วนปัจจุบันยืนยันว่า ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกได้ตามครัวเรือน เพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงรักษาโรคไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถปลูกเพื่อจำหน่ายหรือทำสารสกัดได้ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในส่วนนี้จะต้องรอกฎหมาย เพราะยังติดกฎหมาย ยูเอ็นบางส่วน ไปจนถึงระเบียบ อย.ออกมาชัดเจน และจะต้องมีการขอออนุญาตตามระเบียบให้ถูกต้องสำหรับกลุ่มผู้ผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตามตนเชื่อมั่นว่า พ.ร.บ.กัญชงกัญชาที่อยู่ระหว่างการเสนอ ให้สภาพิจารณาออกกฎหมายจะต้องผ่านขั้นตอนตามกระบวนการอย่างแน่นอน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ที่สำคัญตนขอประกาศจุดยืนในนามตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ว่า หากรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นชอบกับกฎหมายปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ หรือไม่มีการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชงกัญชา ทำให้การขับเคลื่อนไม่เดินหน้า ขอประกาศจุดยืนว่าพรรคภูมิใจไทย รวมถึงตนจะขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลทันที เพราะถือว่าไม่เห็นประโยชน์ของประชาชน


คุณอาจสนใจ