การเมือง

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ส่วนใหญ่มองนายกฯคิดอยู่ยาวไม่ยุบสภา

โดย kanyapak_w

20 ก.พ. 2565

539 views

“นิด้าโพล” เผยสำรวจความคิดเห็น ประชาชน เรื่อง “ยุบสภา...เมื่อไรดี” (จากกลุ่มตัวอย่าง 1,313ทั่วประเทศ) ดังนี้

เมื่อถามถึงแผนยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.09 ระบุว่า นายกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วางแผนจะอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566- รองลงมา ร้อยละ 8.91 ระบุว่า 
ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565- ร้อยละ 8.23 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2565- ร้อยละ 6.09 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565- ร้อยละ 4.95 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรยุบสภา


- ร้อยละ 58.79 ระบุว่า นายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด
- รองลงมา ร้อยละ 23.38 ระบุว่า นายกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566
- ร้อยละ 5.18 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565
- ร้อยละ 4.19 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565
- ร้อยละ 3.81 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
- ร้อยละ 3.43 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้ พบว่า

- ร้อยละ 43.11 ระบุว่า ไม่มีความมั่นคงเลย
- รองลงมา ร้อยละ 33.05 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นคง
- ร้อยละ 16.38 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นคง
- และร้อยละ 7.46 ระบุว่า มีความมั่นคงมากแท็กที่เกี่ยวข้อง  นายก ,ประยุทธ์ ,ประชุมสภา

คุณอาจสนใจ

Related News