การเมือง

นายกฯ ร่ายยาวกลางสภาฯ ลุกขึ้นสวมบทพระรามพระลักษณ์

โดย kanyapak_w

17 ก.พ. 2565

56 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงทันทีภายหลัง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน เปิดญัตติอภิปรายเป็นคนแรก ว่า ตนพร้อมที่จะรับฟังด้วยเหตุด้วยผล อะไรที่เป็นประโยชน์ อะไรที่จะนำไปแก้ไข ก็พร้อมที่จะรับไปดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ มีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหา ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งไม่ใช่ตนทำแค่คนเดียว ซึ่งร่วมมือกับคณะทำงานต่างๆ รัฐบาล รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลและส่วนข้าราชการทั้งประเทศ เป็นจำนวนหลายแสนคน ที่ช่วยกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ถ้าท่านกล่าวว่า เป็นข้อบกพร่องและเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งจากข้อมูลที่นายแพทย์ชลน่าน ได้กล่าวมาทั้งหมดหลายอย่าง ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด ซึ่งตนคิดว่าเวลาที่เหลือต่อจากนี้คณะรัฐมนตรีของตน มีคำชี้แจงที่จะลงรายละเอียดให้กับนายแพทย์ชลน่าน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับฟังด้านเดียว แต่จะได้รับฟังเรื่องของการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า และหลักคิดแนวคิดต่างๆ ซึ่งหลายคนในที่นี้อาจมองว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไม่มีความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และความเชื่อมั่นของประชาชน ทั้งประเทศ
ส่วนที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรี เข้าสภาฯ ควรวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรติ์ ซึ่งตนคงเล่นบทพระรามพระลักษณ์ แต่อีกฝ่ายก็คงต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ ตนคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติ์ แต่ท้ายที่สุด รามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นอย่างไรในตอนท้าย อันนั้นคือข้อเท็จจริง ตนจะไม่กล่าวอะไรอีก ที่จะทำให้เกิดความวุ่นวาย เพื่อให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง หรือไม่พอใจกันอีก พยายามจะระมัดระวัง อย่างที่สุด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าสิ่งที่นายแพทย์ชลน่านได้กล่าวมานั้น มีประเด็นอยู่ประมาณ 15 ประเด็น โดยสิ่งแรกที่นายแพทย์ชลน่านได้กล่าวนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริง คล้ายกับว่าท่านพูดว่ารัฐบาลนี้ใช้อำนาจ เป็นกลไกเข้าสู่อำนาจ รวมถึงรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ ไม่ใช่รัฐบาลเดิม จากปี 2557 ไม่ใช่ ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และคนที่อยู่ในอำนาจเดิมก็มาทำหน้าที่ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ตามกฎหมายใหม่ ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีอยู่ 4 คนที่ซ้ำกับเดิม นอกจากนั้น 32 คนเป็นคนใหม่ทั้งหมด ซึ่งนโยบายก็ต่างกันอย่างแน่นอนขณะที่การก่อหนี้สาธารณะ การขยายเพดานหนี้ ครัวเรือน น้ำมันแพง ข้าวของแพง ค่าแรงถูก นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมด เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ อัตราการตกงานของนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่มขึ้น การเปิดปิดกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลงโรงงานต่างๆ ก็มีการแก้ไขปัญหา มีผลสัมฤทธิ์มามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สถานการณ์ในวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แต่เป็นสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ของโลก ของภูมิภาค ของทุกประเทศ อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกัน แน่นอนว่าการแก้ไขปัญหานั้นยุ่งยาก มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก รัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทั้งหมด ในเชิงโครงสร้างกลไกและวิธีการ ทางกฎหมาย หลายอย่างคงพูดง่ายๆไม่ได้ซึ่งก็ต้องชี้แจงในรายละเอียดให้เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ที่บอกว่ากลับไปกลับมา วัคซีนล่าช้า ยืนยันว่าชี้แจงได้ทั้งหมด และเหตุผลคืออะไร วันนี้ก็มีการจัดหาได้เพียงพอ วันแรกมีปัญหาของความไม่พร้อมวัคซีน ข้อตกลงต่างๆ ก็ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ ความไม่แน่นอนในวัคซีนแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็ยังไม่แน่นอน แต่วันนี้ไม่รู้จะปรากฏออกมาแล้วมีการพัฒนาวิเคราะห์วิจัย จนเป็นผลสัมฤทธิ์ ก็สามารถจัดทำวัคซีนได้ครบถ้วน ส่วนประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยอมรับขณะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสม นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าการเยียวยาที่เหมาะสมของท่านคืออะไร คือการช่วยเหลือด้วยการให้เงิน สนับสนุนงบประมาณ มองในแง่ของงบประมาณว่าโครงสร้าง ที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนหน้าที่ตนเข้ามาทำโครงสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อให้ประเทศไทยมี GDP สูงขึ้น บ้างหรือไม่ ก่อนที่จะถามกลับว่าตอบได้หรือไม่ หากตอบได้กรุณาตอบผมด้วย ท่านถามผม ผมถามกลับท่าน ก่อนหน้านี้นอกจากการขอใช้เงิน ขอใช้งบประมาณให้มากขึ้น เวลาเอาเงินกู้มาก็บอกว่าไม่ทั่วถึง กู้แล้วเพิ่มหนี้สาธารณะ ไม่มีใครทำโดยไม่รู้กฎหมาย เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว
ขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาในสุกร ส่งผลกับราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้น นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าวันนี้ราคาเนื้อสุกรสูงขึ้นหรือไม่ ไม่แพงเพราะอะไร เพราะนายกรัฐมนตรีเข้าไปแก้ไขอย่างไร เกิดปัญหาขึ้นจากตรงไหน การช่วยเหลือเรื่องการเกิดโรคระบาด แล้วโรคระบาดเกิดจากอะไรเกิดเป็นพื้นที่หรือทั้งประเทศ เดี๋ยวจะมีผู้ชี้แจงให้ทั้งหมดพร้อมย้ำตนจะ ปกปิด ไปเพื่ออะไร แต่สิ่งที่ท่านปกปิดผม ทำไมถึงมีการกักเก็บเนื้อสุกรไว้ในห้องเย็นจำนวนมาก มีคดีอยู่ในศาล และยืนยันว่าจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายทุกประการ ย้ำว่าตนนั้นไม่ได้รังแกใคร และไม่ได้สนับสนุนลูกค้ารายใหญ่ แต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยระดับล่างเข้มแข็ง ให้มากที่สุด ประเทศไทยตั้งอยู่ด้วยเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจทุกระดับจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ขอว่าต้องอยู่ในกติกากฎหมาย อย่างเท่าเทียมกันขณะที่การแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดองค์ความรู้เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีแนวโน้มที่ตัวสูงขึ้น​ นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า สมัยก่อนก็มีการปรับตัวสูงขึ้นและต่ำลง ตามความต้องการของตลาดและฤดูกาล โดยเรื่องนี้ตนเองได้สั่งการให้ไปตรวจสอบว่ามีราคาสูงขึ้นเพราะอะไร พร้อมถามว่าวันนี้ราคาหมูลงเท่าไหร่​ โดยการลักลอบนำเข้าการปกปิด การเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพก็ต้องไปแก้ไข​ ซึ่งไม่โทษใคร เพียงแต่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำงาน ปัญหาติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นส่วนปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จะมีหน่วยงานมาชี้แจง ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไร อย่าพูด ลอยๆ หลายคนพูดว่าจะมาแก้ไข PM 2.5 ขอให้แก้เรื่องปัญหาการจราจรให้ได้เสียก่อน ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้รถใช้ถนน ห้ามเขาได้หรือไม่ห้ามรถเก่ามาวิ่งได้หรือไม่ คนเรามีรายได้ที่แตกต่างกัน แต่ทำอย่างไรจะสามารถปรับตัวเองได้ทุกอย่างต้องเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้ ก่อนที่เขาจะเจริญร่ำรวยมาถึงทุกวันนี้เอาทุกอย่างมาประยุกต์ใช้​ มาปรับตัว​ มาปรับในความคิดของตน ไม่ได้ทำงานแบบสุกเอาเผากิน เพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มตนไม่ทำแบบนั้น แต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนมีความสุข และเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอม พูดให้คนเขาเชื่อ​ พูดให้คนเขารัก มันไม่ใช่ตน พูดด้วยความจริงใจของตนว่าจะพูดจะทำอะไร
ส่วนการแก้ไขปัญหาประมงที่ล้มเหลว นายกรัฐมนตรี​ ถามกลับว่า​ ล้มเหลวตรงไหน ล้มเหลวเรื่องรายได้ ล้มเหลวเรื่องการที่ทำให้คนทำให้คนทำถูกกฎหมาย นี่ล้มเหลวหรือ ตนต้องการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับทางประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน​ แต่ทั้งสองคนต้องเคารพกติกาที่ร่างขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการค้าต่างประเทศในการประมง แล้วผิดตรงไหน มาตรการชดเชยเยียวยา เรื่องการทำลายเรือ เรื่องเหล่านี้เกิดมาเมื่อไหร่แล้วตน แก้หรือไม่ รัฐบาลก่อน​ๆ​ คือ​ตอบหรือไม่ ตนไม่ได้พูดถึงรัฐทั่วไป​ แต่ตนพูดถึงรัฐบางคน ของคนที่พูดเมื่อสักครู่ หากทำมาแล้วตนยอมรับ หากท่านทำมาดีจนก็คงไม่ต้องมาทำ แต่ไม่ได้ว่าใครส่วนที่ระบุว่าการปฏิรูปการเมืองและไม่คืบหน้า​ นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า​ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและบริหารราชการท้องถิ่นพร้อมกระจายอยู่แล้ว แต่ถามว่างบประมาณของท้องถิ่นเก็บได้มากน้อยเพียงใด และพยายามที่จะทำอย่างไรให้ท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น​ เพราะการเก็บภาษีเป็นส่วนหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถที่จะมีรายได้ให้เพียงพอ ให้สามารถจัดงบประมาณให้กับท้องถิ่นให้รัฐบาลไม่เคยหวง มีแต่สนับสนุน มีแต่หาเงินมาเติมให้ ขอให้ไปย้อนดูงบประมาณแต่ละปีสนับสนุนเพิ่มเติมไปเท่าไรเก็บภาษีได้เท่าไหร่ เรื่องนี้ได้รายละเอียดเยอะนายก​รัฐมนตรี​ ยังชี้แจงถึงการบริหารงาน ของรัฐบาลส่อไปทางทุจริต ส่งผลต่องบประมาณ พูดด้วยเสียงมีอารมณ์​ ว่า อย่าพูดคำนี้กับตน หากว่าไม่มีหลักฐาน ไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน พร้อมยืนยันว่า​ เข้ามาตรงนี้ จากวันนั้นถึงวันนี้ถึงวันต่อๆไป ถ้าตนยังอยู่จะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด ทั้งนโยบายเจตนารมณ์ และให้ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ พร้อมระบุว่า มีหลายเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดและจะมีผู้ชี้แจงทั้งหมด ไม่ได้โกรธอะไร​ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ จะแพง​ จะจน​ จะพัง​ ทั้งแผ่นดิน ก็ว่าไปเถอะส่วนจากที่ได้ฟังญัตติขอให้ย้อนไปในปี 2564 หากจำกันได้ ทำกันมาได้ดีจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โควิดก็เข้ากันมาอีกแล้วรอบ รัฐบาลเป็นคนเอาเข้ามาหรือไม่ รัฐบาลไม่ได้เป็นคนเอาเข้ามา แต่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ ซึ่งประชาชนทุกคนร่วมมือ แล้ววันนี้ก็มาอีกหลายระลอกไม่ได้ฉลองปีใหม่ แล้วเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งทุกประเทศเจอปัญหาเหมือนกันหมด เกิดการแย่งชิงวัคซีน รัฐบาลก็พยายามทำงานมา เพื่อให้เกิดความรู้ล่วงไปได้ด้วยดี สามารถฉีดวัคซีนได้ 100 ล้านโดส วัคซีนที่ทุกชนิดที่เข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับการอนุมัติอนุญาต จากกลไกของรัฐทั้งสิ้นไม่ว่าจากยี่ห้อใดก็ตาม หากไม่ได้ตรวจสอบคัดกรองให้ดีเข้ามามีอันตรายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีก ทุกยี่ห้อเข้ามาโดยการอนุมัติของรัฐบาลส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิดหลายรอบ​ นั้น การกู้เงินอีก 5 แสนล้านบาท มีการฟื้นฟูเยียวยาต่อเนื่องได้หลายโครงการ บรรเทาความเดือดร้อน แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยส.ส.ระบุว่า​ การบริหารประเทศ รัฐบาลนี้บอบช้ำในทุกด้าน​ ล้มเหลว ขอให้ไปตามว่าประเทศรอบบ้านเขาเป็นอย่างไรบ้าง อันไหนที่เราแย่กว่า​ อันไหนที่เราดีกว่า คำพูดเหมือนว่าเราแย่ไปเสียทั้งหมด ตนว่าไม่ใช่ ฝากครม.​ สส.แต่รัฐมนตรีทราบดี ชี้แจงไปด้วยแล้วกัน เพราะต่อเนื่องเชื่อมโยงกับประชาชนอยู่แล้วพร้อมกับระบุว่าทำงานเข้าเป้าหมายหลายเรื่อง ส่วนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ จะเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ ก่อนที่จะถามกลับว่าคิดจะใช้เงินอย่างเดียวหรือรัฐบาลต้องคิด 2 ด้านเสมอ เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้แย่อย่างที่พูด หากล้มเหลวคงไม่มีใครมา ลงทุนอย่างแน่นอน ไม่มีใครอยากจะมาเที่ยว หรือปรับโทนสีของประเทศให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ ยืนยันว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์หรือขายทรัพยากรธรรมชาติ ตนเข้ามาตนรักในเรื่องนี้ รักในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ต้นไม่สามารถเอาไปแลกอะไรกับใครได้ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามข้อตกลงนายกรัฐมนตรี​ บอกว่า ต้องคิดร่วมกันทั้ง เอาทุกอย่างมาบริหารร่วมกันมีศูนย์กลางในการบริหารสั่งการ กลับตามสถานการณ์ จะมาบอกว่าตนใช้แต่อำนาจจนเคยตัว ตนขอถามว่ากฎหมายพวกนี้เกิดมาในสมัยใคร แล้วใครเคยใช้บ้างหรือไม่ ตนใช้คนเดียวหรือไม่ ก็ออกมาแล้ว ออกมาก่อนที่ตนใช้อีก พวก​ พ.ร.ก. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพ ตนคงไม่ใช้ในเรื่องของการเอาประโยชน์เข้าใส่ตัวเอง เพราะตนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้โดยนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่า ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ไขค่อยปรับแก้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวัน รัฐบาล ครม. ทุกคนไม่เคยนิ่งนอนใจ เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น มองในสิ่งที่ดีๆ แล้วขยายสิ่งที่ดีๆทำต่อกันไป สิ่งใดที่ยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้เสนอมา ตนเย็นดีปรับแก้ไขในสิ่งที่เป็นไปได้ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทุกกลุ่ม รัฐบาลไหนนั่งสบายได้ในสถานการณ์แบบนี้ รัฐบาลนี้ไม่มีความสุขตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความสุขแต่ความสุขความพอใจจะมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเกิดขึ้นกับงบประมาณที่มีอยู่ สถานการณ์ต้องมีความสงบเรียบร้อย ควบคู่กันไปส่วนโครงการต่างๆรัฐบาล พยายามทำทุกโครงการ หากโครงการใดประชาชนไม่ชอบก็ขอให้บอกมา ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน โครงการใดควรยกเลิก กาแฟ 3 เฟส 4 เฟสอะไร ตนไม่ได้ต้องการทำเพื่อคะแนนเสียงอะไรทั้งสิ้น แต่ต้องการให้เงินเหล่านี้ไปถึงประชาชนโดยตรง โอนเข้าบัญชีโดยตรงใครที่โกงใครที่ทุจริต ออนไลน์บิดเบือน ติดคุกให้หมด ตนไม่ต้องการให้เขาได้ประโยชน์ ยืนยันว่าทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะต้องทำงานตามแผนเผชิญเหตุ แผนอนาคตไม่ใช่ทำงานวันต่อวัน ปรับแก้มาตรการในการดำเนินการว่ามีอะไรที่ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก็ขอให้ทำไปนี่คือการทำงานร่วมกันส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ วันนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ไหนรัฐบาลบอกว่าแก้แล้วแต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ซึ่งต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ จะทำอย่างไรที่จะสามารถเจรจาไกล่เกลี่ย เพราะเงินไม่ใช่เงินของเรา เป็นเงินของประชาชนทั้งหมด เอาเงินมาใช้ จะต้องทำอย่างไรให้สังคมนั้นเข้มแข็งในเวลานี้ ให้ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในวันนี้ สังคมเราอ่อนแอ ไม่มีอะไรก็ได้ ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ หากดูในต่างประเทศเขาเอาคำว่าชาติ  ศาสนา พหุวัฒนธรรม สถาบันมีแต่แตกต่างกัน เขาเอาสถาบันเหล่านี้มาเชิดชูความเป็นหนึ่งของประเทศ ไม่ใช่เอามาสร้างความแตกแยก ตนได้รับความชื่นชมจากกลุ่มประเทศรายกลุ่ม แต่แน่นอนหากมองในแง่มุมของประชาธิปไตยมีปัญหาหมด แต่ต้องถามว่าอยู่ในกรอบหรือไม่ แล้วควรต้องอยู่ไหม หากไม่ควรต้องอยู่ก็ขอให้ร่างอะไรมาก็ได้ ทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า สิ่งที่ตนกังวลมากที่สุด คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ชินแล้วกับการใช้คำพูดวาจาหยาบคาย หรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย เคยชินกับความรุนแรงของปืนกฎหมาย และท้ายที่สุดกลับมาด่าเจ้าหน้าที่ แล้วจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปหรือ หากจะอยู่แบบนี้กันต่อไปก็แล้วแต่ เพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ลองกับขอให้สภานั้นแก้ไขแก้กฎหมายให้ตนโดยเร็ว มีอยู่จำนวนมากที่ค้างอยู่โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวในช่วงท้ายว่า ต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้วท่านให้ผมเป็นพระลักษณ์พระรามก็แล้วแต่ ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ ดูหนังดูละคร ก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วย ตนก็ถูกท่านดูอยู่ และตนเองก็ต้องดูละครตัวอื่นๆด้วย จึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศการลุกขึ้นชี้แจงของนายกรัฐมนตรี ช่วงหนึ่งนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ทำท่าหลับตาพิงเก้าอี้ คล้ายจะหลับ หลังนั่งฟังนายกรัฐมนตรีชี้แจงนานร่วมครึ่งชั่วโมง

แท็กที่เกี่ยวข้อง  นายก ,อภิปรายสภา ,ประยุทธ์

คุณอาจสนใจ

Related News