การเมือง

“อุตตม” ประกาศดึง “สมคิด” เป็นแคนดิเดตนายกฯ

โดย thichaphat_d

20 เม.ย. 2565

48 views

“อุตตม” ประกาศดึง “สมคิด” เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคสร้างอนาคตไทย สู้ศึกเลือกตั้ง ขณะที่ประชุมใหญ่มีมติเลือก”อุตตม”ให้เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ

พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีสาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ซึ่งเป็นไปนามคาด นายอุตตม สาวนายน ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค และได้ขึ้นกล่าวอุดมการณ์ว่า เป้าหมายสูงสุดในการตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยเพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะมีพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือก ที่อาสาเสนอทางออก

โดยรวบรวมผู้คนจากหลายภาคส่วนที่มีประสบการณ์ทำงานจากภาคเอกชนและภาครัฐ มาประกอบกับคนรุ่นใหม่ เพราะหากบ้านเมืองดี คนที่อยู่ในการเมืองทุกวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ เราทุกคนคงไม่เข้ามาทำการเมือง เพราะการตั้งพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่เชื่อว่าทุกคนต้องการสร้างการเมืองใหม่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ ความสามารถบวกกับประสบการณ์ที่มีมาหล่อหลอมร่วมกัน ไม่ใฝ่หาอำนาจ เปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความเห็นทั้งที่สอดคล้องและเห็นต่าง เพื่อประโยชน์สูงสุดให้บ้านเมือง พรรคจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ประชาชนพึ่งได้

ถึงเวลาที่พวกเราจะผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤติที่กำลังเผชิญ ให้กลับมาเป็นประเทศที่ทันสมัยได้อีกครั้ง พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทุกพื้นที่ ไม่จำกัดเฉพาะในเมือง บนพื้นฐานของความเสมอภาค ในโอกาสและความยุติธรรมสู่อนาคตที่มั่นคงร่วมกัน

จากปัญหาวิกฤติที่ชะงักงัน ที่เกิดจากการเข้ามาแล้วสืบทอดอำนาจทำให้เกิดวิกฤต ซึ่งเราจะยืนเคียงข้างประชาชนและปฏิเสธการเมืองเช่นนั้น เราจะทำงานการเมืองโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสร้างระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง หยุดประชาธิปไตยเทียมที่ยึดผลประโยชน์บางกลุ่ม ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

นอกจากนี้ นายอุตตม ได้ประกาศบนเวทีว่า จะเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคสร้างอนาคตไทย แต่ทั้งนี้นายสมคิดไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทย

สำหรับนโยบายพรรคจะยังคงเน้นหนักไปทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างอนาคตแก่ลูกหลานไทย ด้วย 5 นโยบายหลักคือ สร้างเศรษฐกิจฐานราก, สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่, สร้างสังคมที่เกื้อกูล, สร้างคนและวิทยาการเพื่อก้าวสู่สังคมโลก และสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์

ส่วนรายชื่อ 16 กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย ประกอบด้วย

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค

นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค

นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรคอีก 12 คน ประกอบด้วย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายสุพล ฟองงาม, นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ, นายวิเชียร ชวลิต, นายนริศ เชยกลิ่น, นายวัชระ กรรณิการ์, นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ, นายวิรัช วิฑูรย์เธียร, นายโอฬาร วีระนนท์, นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล, นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร และ น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

คุณอาจสนใจ