การเมือง

'ชัชชาติ' สบายๆ ฝ่าด่านนักร้อง ชี้แจง กกต.หมดแล้วทุกเรื่อง

โดย pattraporn_a

29 พ.ค. 2565

95 views

ผ่านมา 1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้ง ตอนนี้มีกระแสเรียกร้อง - ตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่ กกต.จะรับรองให้ นายชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า วันพรุ่งนี้ กกต.จะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้


มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค.) ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าสู่ที่ประชุม กกต.เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง


ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกร้องเรียน 2 เรื่อง คือ


1. นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องต่อ กกต.กรณีป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลที่นำไปรีไซเคิลทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน ได้ ว่าเข้าข่ายจูงใจให้ลงคะแนนให้ - จัดทำให้ - เสนอให้ - สัญญาว่าจะให้ - หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่


2. มีผู้ร้องเรียนหน่วยงานอื่นว่า "ชัชชาติ" ระบุว่า ระบบราชการอาจจะส่งผลต่ออุปสรรคการปฏิบัติงาน เหมือนเป็นการดูถูกระบบราชการ หรือ ด้อยค่าระบบราชการ


ซึ่งวันนี้ นายชัชชาติ ระบุว่า ได้ชี้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 เรื่องต่อ กกต. แล้ว และไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สบายๆ


ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดว่า กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้ กกต.สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News