การเมือง

ยืนหนึ่ง! นิด้าโพล เผยคนกรุงโหวต 'ชัชชาติ' คะแนนนำโด่ง นั่งผู้ว่าฯ กทม.

โดย pattraporn_a

10 เม.ย. 2565

105 views

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ กลุ่มตัวอย่างเลือกมากสุด 38.84 % บิ๊กวิน อันดับ 3 , สุชัชวีร์ อันดับ 4 ขณะคนยังไม่ตัดสินใจมีมากถึง 26.58%


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  เผยสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,362 หน่วยตัวอย่าง


โดยผลสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้

อันดับ 5 ร้อยละ 6.02 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์

อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

และร้อยละ 0.94 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (อิสระ)  


ขณะที่ เมื่อพิจารณา กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบผลสำรวจโดยจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
- อันดับ 1 ร้อยละ 39.88 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 10.13 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
- อันดับ 1 ร้อยละ 38.79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
(พรรคประชาธิปัตย์)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
- อันดับ 1 ร้อยละ 40.53 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
(พรรคก้าวไกล)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
- อันดับ 1 ร้อยละ 38.30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 6.38 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
- อันดับ 1 ร้อยละ 45.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 8.38 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้
- อันดับ 1 ร้อยละ 31.91 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
- อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
- อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)
- อันดับ 4 ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)คุณอาจสนใจ

Related News