การเมือง

“ปธ.ชวน” ต้อนรับ “ปธน.เวียดนาม” โอกาสเยือนไทยร่วมประชุมเอเปค

โดย paweena_c

17 พ.ย. 2565

31 views

“ปธ.ชวน” ต้อนรับ “ปธน.เวียดนาม” โอกาสเยือนไทยร่วมประชุมเอเปค ฝ่ายเวียดนามปลื้ม ชวนขยายพันธ์ ต้นไม้เวียดนามในไทยสื่อถึงความสัมพันธ์ 2 ประเทศเจริญงอกงามที่อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ เข้าพบหารือ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเข้าร่วมการประชุมเอเปค ครั้งที่29  


โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมต้อนรับด้วย


การพบปะหารือครั้งนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซาบซึ้งใจ และขอบคุณนายชวน หลีกภัย นำต้นยมชวน ที่ได้รับมอบจากเวียดนาม เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  และเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในปี 2536  โดยนายชวนได้นำมาเพาะพันธุ์ใน จ.ตรัง จนปัจจุบันขยายพันธุ์แพร่หลายทั่วประเทศ สื่อถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ที่เจริญงอกงาม มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  


ขณะที่นายชวน หลีกภัย  ได้มอบต้นยมชวน ที่เพาะปลูกในไทย ให้ประธานาธิบดีเวียดนาม เป็นที่ระลึกด้วย พร้อมกล่าวชื่นชมประชาชนเวียดนาม ที่ให้ความสำคัญ กับการสวมหมวกกันน็อกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องนี้


สำหรับการเยือนประเทศไทยของ ประธานาธิบดีเวียดนาม ครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการเยือนครั้งแรกที่ประมุขแห่งรัฐของเวียดนามมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 24 ปี


รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นอย่างยิ่ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ โดยนาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้เคยพบกับนายเหวียน ซวน ฟุก ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองครั้ง ในโอกาสไปเยือนอย่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพ.ศ. 2560  และที่นายเหวียน ซวน ฟุก มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีเดียวกัน ใน ฐานะนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม


และจากการพบปะหารือกันในวันนี้ฝ่ายไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างเห็นพ้องที่จะกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศด้วย  


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่เวียดนามและไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) และมีแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกัน


ตลอดจนการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ซึ่งล้วนแต่จะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ


คุณอาจสนใจ