การเมือง

กมธ.กัญชากัญชง วอน ส.ส.ตระหนักถึงความจำเป็นของ พ.ร.บ.กัญชา

โดย attayuth_b

2 พ.ย. 2565

9 views

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล คณะกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง ประธานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ตัวเเทนจากพรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ... ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 ว่า เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังคมต้องการกฎหมายแม่บทฉบับหนึ่งเพื่อควบคุมกัญชาทั้งระบบ กัญชาคือความมั่นคงทางยา เส้นใย อาหาร และเวชภัณฑ์ กัญชาคือความมั่นคงของพืชพื้นเมืองซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ใน พ.ร.บ.ฉบับกรรมาธิการได้สร้างระบบการควบคุมกัญชาตั้งแต่กระบวนการปลูก แปรรูป  การขาย การคุ้มครองเด็กและเยาวชน การคุ้มครองผู้บริโภค บทลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การควบคุมกัญชาจำเป็นต้องควบคุมทั้งระบบและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

ขอให้ ส.ส.ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีกฎหมาย โดยหากพิจารณาสาระของ พ.ร.บ. จะพบว่า เป็น พ.ร.บ.เพื่อการควบคุม ไม่ใช่ พ.ร.บ.ที่ทำให้กัญชาเสรี

หากจะกล่าวถึงภาวะกัญชาเสรีคือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นมาจนกระทั่งจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หาก ส.ส.กังวลว่าประเทศจะเกิดภาวะกัญชาเสรีและทำให้เกิดวิกฤติทางสังคมนานาประการ สามารถพิจารณาภาวะดังกล่าว ณ เวลานี้ได้ว่ากัญชาก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมอย่างไรบ้าง

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นสามารถบริหารจัดการแก้ไขได้ หากมี พ.ร.บ.กัญชา ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อการจัดการกัญชาทั้งระบบ

การมี พ.ร.บ.กัญชา จึงเป็นการวางรากฐานของการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ เป็นกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบันนี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย

คุณอาจสนใจ

Related News