การเมือง

มาแล้ว! ‘ศรีสุวรรณ’ หอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช. สอบ ส.ส.กินกล้วย พรุ่งนี้

โดย chutikan_o

25 ก.ค. 2565

61 views

จากกรณีที่มีการเปิดเผยว่ามี ส.ส.สังกัดพรรคเล็กบางคนรับเงินเดือนจากพรรคใหญ่ หรือการกินกล้วย ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้รวบรวมพยานหลักฐานจากแหล่งที่ปรากฏในสื่อสำนักต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย กลุ่มไลน์ต่าง ๆ และแหล่งข่าวได้ชัดเจนเพียงพอแล้วในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ค.65) เวลา 10.00 น. จึงพร้อมที่จะเดินทางไปมอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 234(1) ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28(1) เพื่อไต่สวนและมีความเห็น กรณีปรากฎในสื่อว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือหัวหน้ากลุ่มการเมืองจำนวนหนึ่ง รับโอนเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนหรือต่อครั้งจากผู้อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมิได้เข้าข่ายในข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด คือ ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง


ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา 128 วรรคแรก แห่ง พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซี่งอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนเอาผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไปจนถึงที่สุด นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุดคุณอาจสนใจ