การเมือง

‘นิด้าโพล’ เผยกลุ่มที่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ หาร 500

โดย chutikan_o

17 ก.ค. 2565

34 views

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ 62.35% ยังไม่เข้าใจ สูตรคำนวณเลือกตั้ง หาร 100 หาร 500 ส่วนกลุ่มที่เข้าใจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับสูตรหาร 500

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” ทำการสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ หาร 500

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ หาร 500 พบว่าตัวอย่าง

- ร้อยละ 62.35 ระบุว่า ไม่เข้าใจเลย

- รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า ไม่ค่อยเข้าใจ

- ร้อยละ 11.74 ระบุว่า ค่อนข้างเข้าใจ

- และร้อยละ 4.80 ระบุว่า เข้าใจมาก

เมื่อถามประชาชนที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อมติที่ประชุมรัฐสภาในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 36.41 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

- รองลงมา ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

- และร้อยละ 16.59 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านเหตุผลสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติ ในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า ตัวอย่างที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง)

- ร้อยละ 28.11 ระบุว่า ต้องการให้ทุกคะแนนที่ประชาชนไปใช้สิทธิมีความหมาย

- รองลงมา ร้อยละ 23.96 ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันต้องการคงอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า

- ร้อยละ 20.28 ระบุว่า ต้องการให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา

- ร้อยละ 17.97 ระบุว่า ต้องการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

- และร้อยละ 9.68 ระบุว่า เป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 58.39 ระบุว่า ควรมีทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

- รองลงมา ร้อยละ 33.38 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

- และร้อยละ 8.23 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

คุณอาจสนใจ

Related News