การเมือง

ปลัดพม. ลุยนิวยอร์ก ศึกษาการใช้กัญชา-กัญชง เตรียมออกแนวทางให้ความรู้แก่เด็ก-เยาวชนไทย

โดย attayuth_b

9 ก.ค. 2565

41 views

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาในนครนิวยอร์ก ระหว่างการเข้าร่วมประชุมหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 ก.ค.65 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยนางพัชรี  กล่าวว่า ตนได้รับแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคม อีกทั้งภารกิจในการดูแล  ปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวง พม. ตนจึงมีความสนใจศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาและกัญชงของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา งในนครนิวยอร์ก พบว่ามีผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกอม เยลลี่ แคปซูล รวมทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดและผง ซึ่งอาจใช้กิน ดื่ม สูบ หรือวิธีการอื่นได้  โดยได้เปิดจำหน่ายอย่างเสรีให้แก่ประชาชนทั่วไปที่แสดงหลักฐานว่ามีอายุ 21 ปีขึ้นไป
นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ จากการพูดคุยกับผู้ขายทำให้ทราบว่า เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากกัญชาได้ไม่ยาก หากซื้อผ่านผู้ที่อายุผ่านเกณฑ์หรือมีความสนิทสนมกับผู้ขาย ซึ่งในประเด็นนี้ ทำให้ตนมีความห่วงกังวลต่อเด็กและเยาวชนไทยอยู่พอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากกัญชามีความหลากหลาย เด็กและเยาวชนจึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้ปกครองอาจไม่ทราบ

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี ตนจะได้รวบรวมประโยชน์และโทษ การเข้าถึง รูปแบบการใช้ รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดจากการใช้พืชกัญชาและกัญชง เพื่อหารือกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้เท่าทัน และสามารถใช้พืชกัญชาและกัญชงให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ รวมถึงวางแนวทางในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวในอนาคตต่อไป
แท็กที่เกี่ยวข้อง  กัญชา ,ปลัดพม. ,ศึกษาการใช้

คุณอาจสนใจ

Related News