การเมือง

‘รมต.ต่างประเทศจีน’ หารือ ‘ดอน’ ลงนามร่วมแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมหารือแผนพัฒนาร่วมกัน

โดย JitrarutP

5 ก.ค. 2565

40 views

“รมต.ต่างประเทศจีน” ลงนามร่วมแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์กับ กต. พร้อมหารือแผนพัฒนาร่วมกัน 4 ด้าน การสร้างประชาคม-ระเบียงเศรษฐกิจ-ความมั่นคงทางไซเบอร์-การสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ APEC


5 ก.ค.2565 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน หารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ถึง และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์โดยนายดอน กล่าวว่า มีการหารือตั้งแต่ช่วงเช้า โดยครอบคลุมทุกประเด็น โดยเน้นไปที่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนของประชาชนชนไทยและจีน โดยเฉพาะการส่งสินค้าไทยจีน นอกจากนี้ยังมีการหารือ อื่นๆด้วยเช่นกัน เช่นปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้านนายหวัง เห็นด้วยกับนายดอนทุกประการ ระบุว่า แม้ทั่วโลกจะมีความวุ่นวาย มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่ความสัมพันธ์ของไทยจีน ถือว่ามีความมั่นคงยั่งยืน ระหว่างการหารือกันเป็นไปด้วยมิตรภาพ และทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบในหลายประเด็น ซึ่งทั้งจีนและไทย เห็นเหมือนกันว่าควรจะร่วมมือสร้างประชาคมร่วมกันในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาในอนาคตสำหรับทั้ง 2 ประเทศ ควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเป้าหมายที่จะสร้างประชาคมร่วมอนาคตนั้น จะมีความหมาย เนื่องจากประเทศจีนและประเทศไทย ไม่ใช่อื่นใด แต่เป็นพี่น้องกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศคึกคักมากขึ้น เชื่อมั่นว่าประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศให้มากยิ่งขึ้นประการที่สอง นายหวัง ระบุว่า จะสร้างระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย เป็นสายเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง 3 ประเทศ ซึ่งจะเชื่อมลงทางใต้ไปทางเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย เชื่อมไปทางภาคเหนือ ผ่านระเบียงเศรษฐกิจประเทศลาว ไปจนถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และจะสามารถส่งสินค้าไปถึงสหภาพยุโรป ซึ่งเป้าหมายจะผลักดันในเรื่องระบบขนส่ง การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและจีน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยเฉพาะการทำให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถนำเข้าสู่ตลาดใหญ่ของจีนโดยเร็ว และไปถึงตลาดยุโรปได้ด้วยอีกทางหนึ่ง เชื่อมั่นว่าทั้ง 3 ประเทศ คือไทย จีน และลาว สามารถสร้างมูลค่าทุเรียนให้ประเทศไทยประการที่สาม นายหวัง ระบุว่า เป็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง 2 ประเทศ สร้างบทบาทของไทยและจีน ต่อการพัฒนาไซเบอร์ทั่วโลก ที่ขณะนี้ ถือได้ว่าความร่วมมือทางด้านไซเบอร์ระหว่างจีนและไทยตอนนี้กำลังพัฒนาดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยการหารือเห็นชอบให้มีการปราบปรามปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ โดยใช้ทุกวิถีทาง เพื่อสามารถรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงและประการสุดท้าย นายหวัง ยืนยันว่าจีนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (APEC) ในปีนี้ โดยมีการสนับสนุน 3 ด้านที่ทางการไทยได้เสนอ เป็นการสนับสนุนข้อริเริ่มที่มีความหมายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการประชุม APEC ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมแบบหน้าต่อหน้าครั้งแรก ตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  ซึ่งมีความหมายอย่างสำคัญในกระบวนการพัฒนาในกรอบ APEC ตน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งประเด็นไปที่กลุ่ม Asia Pacific และ FTAAP รวมไปถึงการค้าเสรี ยืนยันว่าจะมีการพัฒนาตามเป้าหมาย 2040 เพื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มการค้าเสรี Asia Pacific เพื่อนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาค แล้วหวังว่าการประชุม APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพกระทำให้กรอบ APEC มีความคึกคักและสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม กำหนดการของมนตรีแห่งรัฐและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน มีกำหนดการเดินทางต่อไปยังประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

คุณอาจสนใจ