การเมือง

ปธ.รัฐสภา แนะเยาวชน อนาคตผู้นำประเทศ ศึกษาประวัติศาสตร์ เตือนโกงกินจะโดนกฎแห่งกรรม

โดย chutikan_o

19 มิ.ย. 2565

115 views

ปธ.รัฐสภา แนะเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ อนาคตอาจเป็นผู้นำประเทศ สอน ต้องซื่อสัตย์สุจริต หากโกงกินทุจริต ไม่โดนกฎหมาย ก็จะโดนกฎแห่งกรรม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปาฐกถาพิเศษ “ประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริต” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 160 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานรัฐสภา ได้แสดงความยินดีกับยุวชนประชาธิปไตย และขอให้ตระหนักถึงความสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดมาอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อ 17 มิ.ย. มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ได้มีสมาชิกรัฐสภาได้กล่าวถึงความเป็นมาของตำรวจที่หลากหลาย ซึ่งต้องยอมรับว่า ทุกกลุ่มอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับที่มาของแต่ละบุคคลที่เกิดความสำนึกและหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก ปลูกฝังการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆ ทุกคนเมื่อเติบโตมาย่อมผ่านประสบการณ์ของชีวิต

ประธานรัฐสภา ย้ำว่า ปัญหาที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบัน คือปัญหาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตนได้เห็นนักการเมืองที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลายท่านเป็นผู้ที่มีความรู้สูง และได้เห็นนักการเมืองหลายท่านทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งผลที่ตามมาคือ การบริหารบ้านเมืองไม่สามารถเป็นไปโดยสุจริตได้ เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนไม่ควรนิ่งดูดาย ตนจึงก่อตั้งโครงการ “บ้านเมืองสุจริต” เพื่อที่จะให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังเรื่องการเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต หวังว่าเราจะสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน ทุกสาขาอาชีพ ให้ตระหนักร่วมกันถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ที่เป็นส่วนสำคัญให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ทุกวันนี้ยังมีนักการเมืองยังโดนข้อหา แสดงว่าความไม่สุจริตยังมีมาตลอด แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกขนานนามว่าฉบับปราบโกง แต่เราต้องยอมรับว่ามีแนวโน้มว่า โกงจะปราบรัฐธรรมนูญ มากกว่า ดังนั้นเราต้อง สร้างความสุจริต ทั้งหมดจะเกิดได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนด้วย หากทุกคนมาจากระบบขูดรีด บ้านเมืองเละหมด ในหมู่นักการเมืองเองก็มีทั้งคนดีคนร้าย อยู่ที่ประชาชนอยากให้บ้านเมืองดีก็ต้องเลือกคนดี ไม่ใช่เลือกคนโกงซื้อเสียง ตนเป็นผู้แทนมา 16 สมัย ได้คะแนนเกินร้อยละ 90 เมื่อเรามาจากระบบเลือกตั้งที่สุจริต ความคิดที่จะหาผลประโยชน์ก็ไม่มี

“ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติในทุกระดับของการทำงาน ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้สามารถปลูกฝังได้ด้วยการให้นักเรียนเชื่อมั่นในสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น เมื่อเติบโตมามีฐานะตำแหน่งเวลาจะทำอะไรผิดจะได้ทบทวน ผมจำได้สมัยก่อนคนในพรรคผม มีผู้ใหญ่การเมืองจ่ายเช็คมาให้ ผมก็สั่งให้นำไปคืน อย่าไปเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือเขา ทุกอย่าง ความดี ความชั่ว ทุกคนรู้ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือการปฏิบัติ ต้องยึดความสุจริตเป็นที่ตั้ง เพราะไม่เช่นนั้นหากไม่โดนกฎหมายก็จะโดนกฎแห่งกรรม บ้านเมืองเรามีคนถูกคดีติดคุกมากมาย ไม่เคยมียุคไหนที่รัฐมนตรีติดคุกมากมายเท่ากับช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เพราะทุจริต บางคนไม่ได้มีพื้นฐานทุจริต เป็นหมอแต่ไปออกระเบียบกฎหมายเพื่อประโยชน์ของนาย สุดท้ายก็ติดคุก บางคนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล แต่ถูกไล่ออก เพราะไปโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรงใจนักการเมือง เอาเด็กนักการเมืองขึ้นมา” นายชวนกล่าว

ประธานรัฐสภา ยังขอให้เยาวชนทุกคนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปัญหาในพื้นที่ของตนเองในระดับหนึ่ง ในอนาคตเยาวชนอาจจะเป็นผู้นำประเทศ ตนได้เกิดในพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปจังหวัดปัตตานี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ปัตตานี ว่าครั้งหนึ่งเป็นรัฐปัตตานีประชาชนในพื้นที่มีประวัติอย่างไร เมื่อเป็นผู้นำแล้วก็จะเข้าใจพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นั้นคือการปกครองบ้านเมืองต้องหยึดหลักกฎหมาย ที่เรียกกันว่าหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐาน 6 ประการ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักวามโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า และ “หลักความไม่เกรงใจ” เพราะประเทศไทยเคยชินกับคำว่าเกรงใจ จนบางครั้งยอมกระทำในสิ่งที่ผิด ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง แต่ยังกระทำเพราะความเกรงใจ

คุณอาจสนใจ

Related News