การเมือง

ส.ส.ก้าวไกล ร้องไห้กอดกันกลม หลัง สภารับร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม-พ.ร.บ.คู่ชีวิต วาระแรก

โดย attayuth_b

15 มิ.ย. 2565

207 views

วันนี้ (15 มิ.ย.) ในการประชุมสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ และ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ในวาระแรก ชั้นรับหลักการ ทั้ง 4 ฉบับเสร็จสิ้น

เมื่อเวลา 16.30 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมการลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ 4 ฉบับ โดยแยกลงมติแต่ละฉบับ มีผลการลงมติรับหลักการดังนี้  

1.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 212 (210+2) เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

2.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 166 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

3.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 230 เสียง ไม่เห็นด้วย 168 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

4.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

ขณะที่บรรยากาศในห้องประชุม กลุ่ม สส.ก้าวไกล พากันดีใจกอดกัน พร้อมกับร้องไห้ หลังจากสภารับหลักการ ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินเข้ามากอดนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอว่า “เก่งมาก”

คุณอาจสนใจ

Related News