การเมือง

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ ปชช. มองอนาคตรัฐบาล ส่วนใหญ่เชื่อ ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกครบเทอม 4 ปี

โดย chutikan_o

5 มิ.ย. 2565

73 views

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไร” พบส่วนใหญ่เชื่อ ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไร” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,326 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออนาคตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า

- ร้อยละ 46.23 ระบุว่า จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

- รองลงมา ร้อยละ 28.81 ระบุว่า จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

- และร้อยละ 24.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่

เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม(จำนวน 713 หน่วยตัวอย่าง) ว่าหากจะไม่สามารถอยู่จนครบเทอมจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นพบว่า

- ร้อยละ 45.58 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภา

- รองลงมา ร้อยละ 32.68 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

- และร้อยละ 21.74 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศลาออกคุณอาจสนใจ