การเมือง

"บิ๊กช้าง" แจง ทอ.จำเป็นต้องซื้อ F-35 เพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย โอดเครื่องบินที่มีใช้มาหลายสิบปีแล้ว

โดย pattraporn_a

31 พ.ค. 2565

76 views

"บิ๊กช้าง" แจง กองทัพอากาศจำเป็นซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เพื่อทดแทนการปลดประจำการ และปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย ชี้ ใช้เวลา 3 ปีกว่าจะได้รับมาประจำการ รวมทั้งต้องฝึกนักบินอีก 1 ปี โอดเครื่องบินที่มีใช้งานมาหลายสิบปี ประสิทธิภาพ-ความปลอดภัยนักบิน ลดลง


พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีการจัดหาเครื่องบิน F-35 ของกองทัพอากาศ ว่า กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของไทย ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญของกองทัพอากาศอย่างหนึ่ง คือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายแบบ แต่ส่วนใหญ่ขีดความสามารถมีอยู่จำกัด เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน บางเครื่องใช้งานมากว่า 40 ปี และเฉลี่ยที่มีอยู่ใช้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 28 ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทยอยปลดประจำการ เพราะไม่สามารถหาชิ้นส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนซ่อมบำรุงได้ หรือไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง จึงได้มีการทยอยปลดประจำการไปตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2574 และจะทำกองทัพอากาศมีเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และอาจจะมีความเสี่ยงต่อการป้องกันประเทศ ดังนั้นกองทัพอากาศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาทดแทน


พลเอกชัยชาญ ชี้แจงต่อว่า การจัดหาเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นไม่ใช่ว่ามีความต้องการแล้วจะจัดหาได้ทันที แต่การดำเนินการจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี กว่าจะได้เครื่องบินมา รวมถึงยังต้องมีการฝึกกำลังพลนักบินให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นในการดำเนินการกองทัพอากาศได้มีการวางแผนในการจัดหาเป็นระยะเวลาตามกรอบในการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ ส่วนที่มีการระบุว่าใช่งบประมาณในครั้งนี้ถึง 13,800 ล้านบาทนั้น ความจริงใช้งบประมาณในภาพรวมเพียง 7,382 ล้านบาท และใช้งบในปี 2566 นี้ขั้นตนเพียง 738 ล้านบาทเท่านั้น และในการดำเนินการนั้นกองทัพอากาศได้มีการจัดทำสมุดปกขาว และได้มีการวางแผนที่จะทดแทนให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะปลดประจำการไป เพื่อดำรงขีดความสามารถของอากาศยานของเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตีไว้ปฏิบัติภารกิจให้ได้


"เครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมากนั้น นอกจากประสิทธิภาพจะลดลงแล้ว สิ่งสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยของนักบิน ซึ่งกว่าจะฝึกนักบินและปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้สำหรับเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกนักบินถึงจะมีเทคนิค ถึงจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ จึงขอเรียนว่ากองทัพอากาศได้วางแผนในการดำเนินการตามกรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศมี จัดทำเป็นระยะเวลาๆไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะต้องปลดประจำการเพื่อดำรงขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการที่จะปกป้องน่านฟ้าของประเทศเราให้ปลอดภันตลอดไป" พลเอกชัยชาญ กล่าว

คุณอาจสนใจ

Related News