การเมือง

กทม.เน้นย้ำ ปชช.ห้ามเซลฟี่ในคูหา-ถ่ายบัตร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.

โดย nicharee_m

19 พ.ค. 2565

89 views

กทม.แถลงความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. เตรียมบุคคลากรกว่าแสนคนหน้าหน่วย เน้นย้ำ ปชช. ห้ามเซลฟี่ในคูหา-ถ่ายบัตร ปชช. ขอสื่อนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ห้ามชี้นำ ตั้งเป้าคนแห่เข้าคูหา 70% เชื่อ ปชช.ตื่นตัวหลังห่างหายนาน 9 ปี

วันที่ 19 พ.ค.2565 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัด กทม. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. ตรวจเยี่ยมการซ้อมประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

โดยนางสุธาทิพย์ แถลงว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วในทุกด้านเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน โดยมีด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย

- กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน / อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน / เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน / ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน

- ด้านวัสุดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดาน สำหรับปิดประกาศหน้าสถานที่เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 21 พ.ค.นี้ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะได้ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการตัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

- ด้านการเตรียมการสถานที่ โดย 50 สำนักงานเขตเพื่อให้เป็นหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย

ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 4,402,941 และ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ก. มีจำนวน 4,357,097 คน


สำหรับแนวทางการนับคะแนนและการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่า กทม. และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง โดยจะแยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯ กับ ส.ก. ซึ่งได้มีการกำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย เพื่อป้องกันความสับสน และเมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จ ให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.ดินแดง ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม.

โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลายข้างและโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา นอกจากนั้นจะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะ จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

ด้านนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าการประมวลผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. จะเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่าระบบการนับคะแนนมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ทุกอย่างจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาไฟตกหรือไฟดับ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสแตนบายรอแก้ไข ส่วนหากมีหน่วยเลือกตั้งไหนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ก็อาจสามารถเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งได้ หากเกิดเหตุจำเป็น ส่วนจะกระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่นั้น ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหา อีกทั้ง การเลือกตั้งในครั้งนี้ยังขยายเวลาเพิ่มจากเดิมเป็น 9 ชั่วโมง ปิดหีบเวลา 17.00 น. จึงทำให้ประชาชนสามารถเลือกเวลาออกมาใช้สิทธิ์ได้มากกว่าเดิม และยืนยัน หากประชาชนมาตามเวลาจะได้ใช้สิทธิ์ทุกคน

นายสมชัย ยังยืนยันว่า กลุ่มผู้พิการจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะได้จัดคณะกรรมการประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกให้ แต่อาจต้องบันทึกหลักฐานเอาไว้ ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่แยกไว้ให้ สามารถมาลงคะแนนได้ครอบคลุม

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยังตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% เพราะผู้สมัคร ทั้งผู้ว่าฯและ ส.ก. ลงพื้นที่หาเสียงหนัก สื่อก็คอยประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา อีกทั้ง ห่างหายจากการเลือกตั้งมาอย่างยาวนาน เชื่อว่าประชาชนจะตื่นตัวมาลงคะแนน

เมื่อถามว่าในวันลงคะแนนเลือกตั้ง หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น มีเตรียมรับมืออย่างไร นายสมชัย ตอบว่า ความเข้าใจก่อนหน้านี้ได้มีการอบรมทำความเข้าใจกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควร ยืนยันว่าสามารถควบคุมได้ และจะมีการรายงานผลมาที่ส่วนกลาง เพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไป ส่วนกรณีการฉีกบัตรเลือกตั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับผิดชอบอยู่แล้ว

สำหรับการทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายสมชัย กล่าวว่า ผลคะแนนไม่เป็นทางการ อ้างอิงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะทราบผลประมาณเที่ยงคืน แต่ผลอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันรุ่งขึ้น หลังจาก กกต. มีการตรวจเอกสารและเซ็นรับรองเป็นที่เรียบร้อย

นายสมชัย ยังเน้นย้ำการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในช่วงโค้งสุดท้าย ให้รายงานอย่างเป็นกลาง ไม่ชี้นำ ส่วนข้อกังวลถึงการรายงานข่าวจะผิดข้อกฎหมายหรือไม่ ขอให้ กกต.กลางเป็นผู้ตัดสิน ขอให้ประชาชนทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าถ่ายรูปบัตรหรือเซลฟี่ เพราะจะเป็นการผิดกฎหมาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กทม. ,เลือกตั้งกทม.

คุณอาจสนใจ