การเมือง

“สุชาติ” ถกรองประธานสภาฯจีน เชื่อม BRI-Thailand 4.0 ชวนนักลงทุนจีนบูมพื้นที่ อีอีซี

โดย attayuth_b

11 พ.ค. 2565

19 views

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 ที่อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พบปะหารือกับ นายหวัง เฉิน (H.E. Mr. Wang  Chen) รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมี ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมพบปะหารือด้วย อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์, นายสรอรรถ กลิ่นประทุม, พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, นายศุภชัย ใจสมุทร และนายศราวุทธ เพชรพนมพร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทยราษฎร เป็นต้น

ช่วงหนึ่ง นายสุชาติ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์สองประเทศที่ดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือกันในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน การบรรลุเป้าหมาย 100 ปีระยะแรก เศรษฐกิจยังเติบโตถึงร้อยละ 8.1 แม้จะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และขอบคุณจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริจาควัคซีนให้ไทยในยามขาดแคลน การอนุญาตให้นักศึกษาไทยกลุ่มแรกกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้อีกครั้ง อีกทั้งจะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในภูมิภาค พร้อมกล่าวเชิญชวนจีนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ EEC ด้วย นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้นำระดับสูงของสภาประชาชนแห่งชาติจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทย ตลอดจนการเข้าร่วมการประชุม APPF ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน ต.ค.65นี้

ขณะที่ นายหวัง  เฉิน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินมาด้วยดีเช่นกัน โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 30.3 และในปี 2565 ครบรอบ 10 ปี ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติฯยังกล่าวถึงความร่วมมือกันในอนาคต โดยหวังว่าไทยจะสนับสนุนจีนในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน การส่งเสริมนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของไทย โดยจีนจะสนับสนุนโครงการ EEC ของไทย เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟไทย-จีนให้เร็วที่สุด ตลอดจนฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน พร้อมกล่าวเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรีและผู้นำรัฐสภาเดินทางไปเยือนจีน หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายด้วย
คุณอาจสนใจ