การเมือง

‘อนุทิน’ สั่งหาแนวทาง เปิดให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.ได้

โดย nicharee_m

28 เม.ย. 2565

48 views

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย หลังเป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีกลไกสำคัญ คือ จะมีการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเครือข่าย ลงไปทำความเข้าใจ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในพื้นที่ชุมชน

ซึ่งในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ได้มอบให้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างหารือ กกต. บริหารจัดการเขตเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.และ ส.ก.ให้ปลอดภัยจากโควิด ยืนยันว่าไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ หากประสงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยอาจจัดคูหาพิเศษ แยกเฉพาะผู้ติดเชื้อ และพร้อมให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้น เพื่อจัดให้การเลือกตั้งให้มีความปลอดภัย และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ส่วนการขับเคลื่อนโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ปฏิบัติทุกวันนี้คือการเดินสู่การเป็นโรคประจำถิ่นอยู่แล้ว และจะทำไปพร้อมกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อาจจะมีมาตรการในจังหวัดของตนเองได้ ซึ่งเป็นอำนาจภายใต้กฎหมาย

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลความรุนแรงของโรค ก็แสดงให้เห็นแล้ว ว่าไม่ได้อันตราย หากไม่ได้อยูในกลุ่มเสี่ยง 608 และหากฉีดวัคซีนโควิดครบ ก็สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ รักษาตามอาการ มาตรการต่างๆก็ได้มีการผ่อนคลายลง เปิดประเทศมากขึ้น นั่นคือ การเดินเข้าสู่เป้าหมายโรคประจำถิ่น

คุณอาจสนใจ

Related News