การเมือง

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ พบกลุ่มตัวอย่าง อยากให้มีพรรคเล็กในสภาแบบเลือกตั้งปี 62

โดย JitrarutP

3 เม.ย. 2565

55 views

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ แก้กฎหมายเลือกตั้ง พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้มีพรรคเล็กในสภาแบบเลือกตั้งปี62 และอยากให้มีพรรคการเมืองที่ชนะแบบแลนด์สไลด์“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โอกาสพรรคเล็ก หรือโอกาสแลนด์สไลด์ (Landslide)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ส. ในการให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา หรือการเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide)โดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรเปิดโอกาส ให้พรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา แบบเดียวกับการเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

- ร้อยละ 47.79 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

- รองลงมา ร้อยละ 30.97 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

- ร้อยละ 14.54 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

- ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

- และร้อยละ 0.99 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรทำให้การชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) (ได้เสียง ส.ส. เกินครึ่งหนึ่งของสภา) เกิดขึ้นได้ยาก พบว่า

- ร้อยละ 34.78 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

- รองลงมา ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

- ร้อยละ 16.82 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

- ร้อยละ 16.21 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

- และร้อยละ 6.16 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะเลือกระหว่าง การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา หรือการเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พบว่า

- ร้อยละ 58.68 ระบุว่า การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา

- รองลงมา ร้อยละ 35.46 ระบุว่า การเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide)

- และร้อยละ 5.86 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คุณอาจสนใจ

Related News