การเมือง

“ไทยสร้างไทย” ชี้ การศึกษาไทย ต้องเลิกระบบแพ้คัดออก เพื่อไม่ทิ้งเด็กไทยไว้ข้างหลัง

โดย attayuth_b

5 มี.ค. 2565

27 views

นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยน.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย และนายกิจประเสริฐ นพรัตน์ กรรมการกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย เข้าพบปะพูดคุยกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกรอบนโยบายการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความท้าทาย
โดยต้องการให้ เด็กไทยสามารถปรับตัวกับสภาพสังคม และมุ่งให้นักเรียนรู้จักตนเอง โดยต้องเปลี่ยนมโนทัศน์จาก "แข่งกับคนอื่น" ซึ่งทำให้เกิดความเครียดกับเด็กไทย ให้ "แข่งกับตนเอง" ซึ่งจะช่วยลดความกดดัน ไม่ใช่การศึกษาแบบ "แพ้คัดออก" ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง ดังนั้น บทบาทของครูต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่ "ผู้ที่ป้อนความรู้" เป็น "ผู้ช่วยสนับสนุนทางความรู้" แก่เด็กไทย ในแนวทาง Personalized Learning และต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น (Flexible Pathway) อีกทั้งต้องปรับเปลี่ยนวิชาที่เรียนในโรงเรียน ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ให้เรียนในสิ่งที่จำเป็นและนักเรียนมีความสุขที่จะเรียน อีกทั้งนักเรียนที่มีความสนใจสามารถเรียนวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัย ขณะที่ยังเรียนม.ปลาย แล้วสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมในระดับมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง การลดเวลาเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีชั่วโมงการเรียนมากที่สุดในโลก แต่ผลได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

โดยนายโภคินเห็นว่าการศึกษาไทย ยังถูกครอบงำด้วยแนวคิดอำนาจนิยม ถ้าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ประเทศไทยจะเดินต่อไปไม่ได้ ดังนั้น เด็กไทย ต้องได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนและมีประโยชน์อย่างมีความสุข โดยต้องมุ่งที่จะให้เด็กไทย "รู้ตัวตน" "รู้หาความรู้" และ "รู้ปรับตัว" เพื่อให้เด็กไทยเป็นพลเมืองโลกที่พร้อมในศตวรรษที่ 21 ได้
คุณอาจสนใจ

Related News