การเมือง

'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเชื่อนายกฯ คิดอยู่ยาว ไม่ยุบสภา

โดย sujira_s

20 ก.พ. 2565

47 views

'นิด้าโพล' เผยสำรวจความคิดเห็น ประชาชน เรื่อง “ยุบสภา...เมื่อไรดี” พบส่วนใหญ่มองนายกฯ คิดอยู่ยาวไม่ยุบสภา แม้จะควรยุบโดยเร็วที่สุดเพราะรัฐบาลขาดความมั่นคง


นิด้าโพลเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ยุบสภา...เมื่อไรดี” (จากกลุ่มตัวอย่าง 1,313ทั่วประเทศ) ดังนี้เมื่อถามถึงแผนยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา


- ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.09 ระบุว่า นายกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วางแผนจะอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566

- รองลงมา ร้อยละ 8.91 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565

- ร้อยละ 8.23 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2565

- ร้อยละ 6.09 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

- ร้อยละ 4.95 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรยุบสภา

- ร้อยละ 58.79 ระบุว่า นายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด

- รองลงมา ร้อยละ 23.38 ระบุว่า นายกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566

- ร้อยละ 5.18 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565

- ร้อยละ 4.19 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565

- ร้อยละ 3.81 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

- ร้อยละ 3.43 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้ พบว่า


- ร้อยละ 43.11 ระบุว่า ไม่มีความมั่นคงเลย

- รองลงมา ร้อยละ 33.05 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นคง

-  ร้อยละ 16.38 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นคง

- และร้อยละ 7.46 ระบุว่า มีความมั่นคงมาก
คุณอาจสนใจ

Related News