การเมือง

'พลังธรรมใหม่' เตรียมยืนหนังสือถึงประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ เพื่อขอเปิดประชุมกรณีพิเศษ 13-14 ส.ค. นี้

โดย parichat_p

10 ส.ค. 2565

44 views

การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฏหมายเลือกตั้ง ส.ส.ต้องปิดประชุมไประหว่างการลงมติมาตรา 24/1 ที่พบว่าไม่ครบองค์ประชุม แม้มีความพยายามในการยื้อให้สามารถจัดการประชุมได้นานกว่า 5 ชั่วโมง แต่พรรคการเมืองเล็ก ยังขอยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ให้เปิดประชุมในวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ทันภายใน 180 วัน ในวันที่ 15 สิงหาคม แต่ทางประธานรัฐสภา ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะนัดประชุมได้ทันหรือไม่


การประชุมรัฐสภาวันนี้มีการจับตาว่าการประชุมจะล่มตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณากฏหมายเลือกตั้ง ส.ส. ที่ นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตตินับองค์ประชุม และมีผู้ไม่เห็นด้วย ทำให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จึงขอมติที่ประชุม ว่าเห็นด้วยกับญัตตินี้หรือไม่ ก่อนที่มีการดำเนินการนับองค์ประชุมจริงปรากฎว่ามีผู้ไม่เห็นด้วย 283 คน เห็นด้วย 27 คน จากจำนวนผู้ลงมติ 374 คน ทำให้การประชุมจึงเริ่มได้ และเปิดให้มีการอภิปราย จากกรรมธิการและสมาชิก จนถึงมาตรา 24/1


นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม สั่งปิดการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในเวลา 16.25 น. หลังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ในการลงมติมาตรา 24/1


หลังจากก่อนหน้านั้น สมาชิกรัฐสภาแสดงตนแบบขานชื่อ 403 คน เกินกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา เท่ากับครบองค์ประชุม จึงดำเนินการประชุมต่อไป โดยพบว่า สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่แสดงตน เป็น ส.ส. พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย และสมาชิกวุฒิสภา ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ


การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย หรือ วิป 3 ฝ่าย ตกลงกันไว้ ซึ่งหากไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ภายในกรอบเวลา 180 วันที่จะหมดลงในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จึงมีการจับตาว่า หากไม่สามารถนัดประชุมได้อีก จะทำให้ร่างกฎหมายตกไปหรือไม่ และมีผลให้กลับไปใช้ร่างกฎหมายที่เสนอมาในวาระแรก ที่ใช้สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 100


ส่งผลให้ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ที่เสนอสูตรหาร 500 จนผ่านวาระ 2 เตรียมยื่นหนังสือถึง ประธานรัฐสภา ในวันพรุ่งนี้เพื่อขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม ซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาจะพิจารณา เปิดหรือไม่


ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฏหมายเลือกตั้ง บอกว่า ในเมื่อสภานี้ไม่สามารถออกกฏหมายได้ตามกำหนดเวลา 15 สิงหาคมนี้ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว เว้นแต่ประธานรัฐสภาจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และเรียกประชุมสมัยวิสามัญ


หลังการประชุมสภาฯล่ม นายพรเพชร เปิดเผยว่า หลังจากนี้ต้องรอความชัดเจน จากนายชวน หลีกภัย ว่าจะนัดหารือเพื่อกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมในวันใดหรือไม่ เพราะยังมีเวลาการพิจารณา ร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้


ส่วนนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดประชุมอีกครั้งได้ทันวันที่ 15 สิงหาคมนี้หรือไม่ เพราะการนัดประชุม เสาร์ - อาทิตย์นี้ ก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก สมาชิกต้องลงพื้นที่ ส่วนวันที่15 สิงหาคม ก็เป็นวันประชุมวุฒิสภา


สำหรับท่าทีพรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า เหตุที่ไม่ขอเป็นองค์ประชุม เพราะมีเจตนารมณ์ไม่สนับสนุนการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 500 ตั้งแต่วันที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว เพราะ ขัดกับรัฐธรรมนูญ และขัดหลักปฏิบัติ พรรคจึงมีเจตนาที่จะยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ และปฏิเสธการคว่ำสูตร 500 ไม่มีดีลร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐ


ส่วนพรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ย้ำว่า รัฐสภาต้องผลักดันให้มีการประชุมให้ทัน กรอบเวลา 180 วัน แต่ถ้าไม่ทัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 พรรคภูมิใจไทย ก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่อยากเห็นการพิจารณากฏหมายเป็นไปตามขั้นตอน


ส่วนความเคลื่อนไหวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ให้ความเห็น เหตุสภาฯล่ม แล้วต้องเปลี่ยนสูตรหาร ส.ส.มาเป็นหาร100 ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐสภา

คุณอาจสนใจ

Related News