การเมือง

ก้าวไกลร่ำไห้ ขอบคุณ ส.ส. 212 เสียง รับร่าง “สมรสเท่าเทียม” จุดเริ่มต้นยอมรับคนเท่ากัน

โดย pattraporn_a

15 มิ.ย. 2565

143 views

พรรคก้าวไกล ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาล และส.ส.ฝ่ายค้าน รับหลักการในวาระที่ 1 พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ชี้เป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับคนเท่ากัน


สภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก รับหลักการในวาระที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติสมรมเท่าเทียม ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล โดยมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ร่วมลงเสียงเห็นชอบ เป็นก้าวย่างสำคัญสู่การยอมรับคนเท่ากัน รวมถึง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดยรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์


โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 212 เสียง เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับที่ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.พรรคก้าไกล เป็นผู้เสนอ โดยมีส.ส.ไม่เห็นด้ย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 4 เสียง


ท่ามกลางการดีใจของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ถึงกับหลั่งน้ำตา ที่ร่าง พ.ร.บ.สมรมเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบ โดยมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ร่วมลงเสียงให้ และก่อนหน้านั้นมีการส่งสัญญาณมาจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะไม่เห็นชอบร่างนี้ เนื่องจากมี ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของรัฐบาล และพรรคประชาธิปัตย์ เข้าสู่การพิจารณาด้วย


นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้ร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ยอมรับว่า การลงมตินี้ไม่ใช่การตีความกฎหมายตามตัวอักษร แต่เป็นการส่งสัญญาณต่อประชาชนและโลกว่า ประเทศไทยให้คุณค่ากับสิ่งใด ชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่ของพรรคก้าวไกล รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่เป็นชัยชนะของประชาชน


ขณะที่ นายธัญวัจน์ กล่าวทั้งน้ำตา ขอบคุณทุกเสียงที่ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร รวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมผลักดันกฏหมายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคนให้เท่ากัน


ทางด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นี้เป็นอีกหนึ่งชัยชนะของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สามารถผ่านร่าง พ.ร.บ.ได้อีก 1 ฉบับ แสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลในการควบคุมองค์ประชุม โดยกระบวนการของรัฐบาลเต็มไปด้วยขวากหนาม และใช้กลยุทธ์ไม่เป็นธรรม ต้องขอบคุณสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ ที่แสดงจุดยืนของสภาผู้แทนราษฎรให้ร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับผ่าน


สำหรับ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรมเท่าเทียม เช่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐิจไทย และ ส.ส.ของพรรค ทั้ง 16 เสียง รวมถึง น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวม 13 เสียง เช่น น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี และ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติเห็นชอบ พ.ร.บ.สมรมเท่าเทียมด้วย รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เช่น นางวทันยา บุนนาค และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 2 เสียงคือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร


นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎร ยังรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 166 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง และรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

คุณอาจสนใจ

Related News