การเมือง

เปิดข้อพึงระวังกฎหมายเลือกตั้ง ฝ่าฝืนเจอทั้งจำ-ปรับ

โดย panwilai_c

21 พ.ค. 2565

63 views

ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา (21 พ.ค. 65) มีข้อกำหนดสำคัญที่ห้ามหาเสียง รวมถึงการจำหน่ายสุรา ทั้งการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่ง กกต.แจ้งเตือนระวังการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งเตือนข้อพึงระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม ที่สำคัญเช่นตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง เวลา 18.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง และห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม จนสิ้นสุด 24.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามสำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่พยายามออกเสียงลงคะแนน รวมถึงห้ามผู้ใดจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย เช่นการฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือการทำบัตรเสีย เช่น ไม่ได้กากบาท ตรงช่องหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งมีตัวอย่างของบัตรดี บัตรเสีย ให้ลงคะแนนให้ถูกต้อง ห้ามใช้บัตรเลือกตั้งอื่น ที่ไม่ใช่บัตรที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้ และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง และห้ามถ่ายภาพ หรือ เซลฟี่บัตรเลือกตั้ง ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจ ห้ามกระทำการที่ขัดขวางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ หรือนำยานพาหนะรับส่งให้ไปออกเสียงเลือกตั้งหากพบการทุจริตหรือทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสทางแอพลิเคชั่นตาสัปปะรด หรือแจ้งเขตได้ที่สายด่วน กกต. 1444

คุณอาจสนใจ

Related News