สรุปข่าว

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี

โดย kodchaporn_j

11 มี.ค. 2565

23 views

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม และขับเคลื่อน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ ไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ที่อยู่ในโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 26 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรขอพระราชทาน จำนวน 25 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการจากนั้น ไปติดตามโครงการแก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยสำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน กำหนดแผนการขุดลอกแก้มลิง เพื่อเพิ่มปริมาณความจุน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็น 1,110,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสองทาง พร้อมท่อลอด และทางสัญจรซึ่งจะช่วยให้ราษฎรตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง มีน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ทั้งยังมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร และอาชีพเสริมจากการประมง นอกจากนี้ยังไปติดตามการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอน้ำยืนด้วย เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ราษฎรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News