เศรษฐกิจ

‘เชฟรอน’ จัดงาน Southeast Asian STEM Fair & Exposition 2023

โดย attayuth_b

15 มี.ค. 2566

101 views

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังในงาน Southeast Asian STEM Education Fair & Exposition 2023 ภายใต้ธีม Preparing a Prosperous Future for the Next Generation เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


งานดังกล่าว ถือเป็นเวทีสรุปผลความสำเร็จตลอดระยะเวลา 8 ปี ของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” พร้อมเปิดแนวทางสานต่อสะเต็มศึกษา เพื่อขยายผลโมเดลความสำเร็จจากโครงการฯ ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนโมเดลสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงผลงานของเยาวชนจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ชนะการแข่งขันการประกวดโครงการเสริมทักษะการแก้ปัญหาผ่านสะเต็มศึกษา พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาด้วย


งานดังกล่าว ถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาประเทศ ที่ได้เห็นถึงผลความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งจะเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญในการนำโมเดลสะเต็มศึกษาไปขยายผลสู่ระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสพร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชนต่อไป

https://youtu.be/E3LyaqWt6gE

คุณอาจสนใจ