พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ พื้นที่จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

โดย paweena_c

29 ก.ค. 2565

17 views

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 และติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน" และร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน-ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการเกษตร และเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ประปาหมู่บ้าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


ช่วงบ่าย ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ ประมาณ 4 พัน 400 ไร่ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมสวยงาม พร้อมกับไปเยี่ยมชมแปลงเกษตร ของนางสาวรุ่งทิพย์ ดีเด่นซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ เดิมเป็นพนักงานโรงงาน หลังจากเข้าอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์บ้านแพ้ว ผสมผสานกับพืช และไม้ผล มีรายได้ประมาณ 2 หมื่น 5 พันบาทต่อเดือนจากนั้น ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริแห่งแรก ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบายน้ำ ส่งผลให้ราษฎรชุมชนเขาเต่า 800 ครัวเรือน มีน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยRelated News