ไลฟ์สไตล์

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ : ขอพรตรุษจีน ที่วัดฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ

โดย weerawit_c

22 ม.ค. 2566

45 views

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ... วันตรุษจีนแบบนี้ พาไปเที่ยว วัดฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม และประติมากรรม สวยงามอลังการ ไหว้เทพเจ้าจีนหลายองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล


สถาบันพทุธศาสนาเถรวาท-มหายาน ฝอกวงซัน จดทะเบียนจัดตั้งในนาม มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2510 เป็นวัดสาขาจากไต้หวัน ปัจจุบันวัดฝอกวงซัน มีสาขามากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ชื่อเต็มของวัดสาขาที่ประเทศไทย คือ ฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เป็นการนำคำว่า ประเทศไทย และ จีน มาตั้งเป็นชื่อรวมกัน


ที่วัดนี้ ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน ใช้ช่างจากไต้หวันและจีน รังสรรค์ความงดงามนี้ขึ้นมา มีการวางผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยม มีลานกว้างหินอ่อน ตกแต่งประดับประดาอลังการ


จุดแรก เข้าไปสักการะ และขอพรกัน ภายในมหาวิหารพระไตรรัตน์ หรือ วิหารกลาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ และมีพระอรหันต์ทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวา รวมถึงมีพระพทุธรูปบนกำแพงมากถึง 4 พันกว่าองค์ ภายในมีความโอ่อ่าสวยงามมาก และโดยรอบของวิหารกลาง ก็ออกแบบสวยงาม ให้เราได้ถ่ายรูปสวย ๆ กันอีกด้วย


จุดต่อมาที่เราต้องเข้าไปสักการะ คือ วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ สูงตระหง่าน มีความสูงกว่า 30 เมตร สีทองโดดเด่น สง่างามมาก


ใต้วิหาร ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 4 ปาง ได้แก่ ปางประทานบุตร ปางประทานพร ปางสมปราถนา และปางประทานทรัพย์ ให้เราได้ขอพรตามต้องการได้เลย


นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอีกหลายจุด เช่น พระศรีอริยเมตไตร พระพทุธรูปหยก พระกวนอิมหยก และพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์


วัดฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่กว้างขวางเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรม และประติมากรรม สวยงามอลังการ มีเทพเจ้าจีนหลายองค์ให้กราบไหว้ขอพร รวมถึงยังมีสวนสวยร่มรื่น จัดแบบเซน สบายตาสบายใจกันอีกด้วย


วันตรุษจีนนี้ มาเสริมสิริมงคลกันที่วัดฝอกวงซัน ถ.คู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ กันได้


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/47hKHssXWVk

คุณอาจสนใจ